Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Zout- en gaswinning


De zoutwinning in Noordwest Fryslân en dan met name de gevolgen hiervan houdt de gemoederen in deze streek al tal van jaren bezig. In dit dossier kunt u alle nieuwsberichten over de zoutwinning - maar ook over gaswinning - lezen.

Nieuwe mijnbouwactiviteiten in Fryslân, zoals olie-, gas- en zoutwinning, worden wat het CDA betreft uiterst terughoudend benaderd. Zowel bij mogelijke winning op land als op zee dient deze duurzaam plaats te vinden, zodat er voor volgende generaties geen onacceptabel verlies aan leefwaarde ontstaat.

Voorwaarde is dat nadelige gevolgen volledig worden gecompenseerd, vastgesteld door een onafhankelijke derde partij. Dat geldt met name voor winning op het land. In gebieden waar sprake is van mijnbouwactiviteiten of een combinatie daarvan, zoals zout- en gaswinning, moeten de gevolgen ervan vooraf helder en duidelijk door de provincie en gemeenten in beeld worden gebracht.

Zo nodig moeten de provincie en gemeenten een plan van aanpak opstellen om de economie in dat gebied te compenseren en te stimuleren. De provincie speelt hierin nadrukkelijk een rol, omdat de provincie de regionale situatie beter kan beoordelen.

Het CDA wil geen experiment met schaliegas en geen opslag van kernafval.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

24 mei 2016

CDA Statenfractie

CDA Kamerlid, wethouders, statenlid en raadsleden samen in Friesland over gaswinning

CDA Kamerlid Agnes Mulder bracht gisteren een bezoek aan de gemeente Dongeradeel om met een brede de...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 april 2014

CDA Statenfractie

"Help dupearren gas- en sâltwinning yn Fryslân"

Fryslân moat in ynformaasjepunt krije, sadat bewenners mei mooglike skea troch gas- as sâltwinning b...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 februari 2014

CDA Statenfractie

CDA stelt fragen oer sâltwinning űnder lân by Slappeterp

Sâltwinning űnder lân, lykas by Slappeterp, moat aanst dien węze. Frisia Zout B.V. hat tasein te sto...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

29 augustus 2013

CDA Statenfractie

Van der Veen: "Ho, mei it skalygas"

Het CDA Fryslân erkent de onzekerheid rond de methode proefboren naar schaliegas. Statenlid Henk van...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 november 2011

CDA Wetterskip

Boon: Wetterskip rekt zich tot uiterste op voor Noordwest Fryslân

Dat wordt volgens Boon nog te weinig erkend. Er zijn nog veel misverstanden over de aard van de wate...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 september 2011

CDA Statenfractie

Staten unaniem: zoutwinning onder land zo gauw mogelijk stoppen

Provinciale Staten van Fryslân zijn het er unaniem over eens: de zoutwinning onder land in Noordwest...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

8 september 2011

CDA Statenfractie

CDA en FNP willen interpellatie om zoutwinning op land eerder te stoppen

De Statenfracties van CDA en FNP zijn tegen de uitbreiding van zoutwinning in Noordwest Fryslân, die...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

11 juli 2011

CDA Statenfractie

CDA: blij met positief kabinetsbesluit zoutwinning onder Wad

De CDA Statenfractie Fryslân is bijzonder blij met het besluit van het kabinet om zoutwinning onder ...

Lees verder
dossier symbool