Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Wonen


Een van de meest zichtbare gevolgen van de crisis is te zien in het vastgoed. Wie zijn huis kwijt wil raken doet er vaak lang over en de huizenprijzen zijn sterk gedaald, in winkelcentra staan veel panden leeg en op bedrijfsterreinen zijn oudere panden zo goed als onverkoopbaar. De tijd dat appartementen grote projecten financieel haalbaar maakten is voorbij. Breed is het besef doorgedrongen dat deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een nieuwe benadering. Ook de woningmarkt is drastisch veranderd. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de woningen moet leidend zijn in de regionale woonafspraken. Er moet ingespeeld worden op de negatieve effecten van bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. Met het groeiend aantal senioren is ook levensloopbestendig bouwen van belang. Bij huisvesting voor senioren zal er oog moeten zijn voor de relatie met zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Het CDA wil concreet:
  • Ruimte om te bouwen bij spoor, industrie en haven, mits men akkoord gaat met mogelijke overlast;
  • Ruimte voor herbestemming van agrarische panden;
  • Flexibele mantelzorgwoningen;
  • Ruimte voor lokaal gebonden bedrijven;
  • Een stimuleringsregeling om panden te verbouwen zodat ze een nieuwe toekomstbestendige bestemming kunnen krijgen. Als een nieuwe bestemming niet mogelijk is voor een pand, dan pleit het CDA er voor om het pand te slopen.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

25 september 2018

CDA Statenfractie

Geen blikken landschap in it bêste lân fan d'ierde

Hoe moet Fryslan er in de toekomst uitzien? Hoe werken we met elkaar aan de inrichting van onze prov...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 maart 2017

CDA Statenfractie

Statenfractie bezoekt leefbaarheidsprojecten Ee en Hantum

Bij de CDA Statenfractie stond gisteren naast het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen ook een t...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 juni 2016

CDA Statenfractie

Onze reporter Isa in actie: "Zou je liever in of buiten Fryslân studeren?"

In 2017 komt er een universiteit in Leeuwarden. Onze reporter Isa vroeg aan leerlingen op het Bogerm...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 juni 2016

CDA Statenfractie

Onze jongerenreporters Vincent en Thomas in actie: "Op een campus wonen of in een studentenhuis?"

In 2017 krijgen we in Fryslân weer een universiteit. Deze universiteit komt in Leeuwarden en d...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

31 maart 2016

CDA Statenfractie

Het Friese CDA op werkbezoek in het AZC te Burgum

De Statenfractie en de gemeentelijke fracties van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben donderda...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 december 2015

CDA Statenfractie

CDA Súdwest-Fryslân en CDA Fryslân zeggen NEE tegen aardgaswinning bij Oppenhuizen

Op woensdag 16 december stond het inpassingsplan van de aardgastransportleiding nabij Oppenhuizen op...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

8 december 2015

CDA Statenfractie

Op visite bij het ‘huis van de toekomst’

Afgelopen maandag, 7 december, brachten de Statenleden Wim Eilering, Maaike Prins en Teus Dorrepaal ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 juni 2015

CDA Statenfractie

CDA Fryslân vraagt aandacht voor dorpshuizen in Fryslân

Op woensdag 24 juni is tijdens de provinciale Statenvergadering door Hans Visser van de CDA-fractie ...

Lees verder
dossier symbool