Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Energiebesparing


Energiebesparing is verreweg de meest effectieve manier om onze afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen. Het CDA wil dat de provincie concrete doelen opstelt voor de isolatie van bestaande woningen en gebouwen van instellingen en bedrijven in Fryslân, bijvoorbeeld door het noemen van jaartal, % gebouwen en energielabel.Het gebruik van ‘groene’ energie wordt gestimuleerd. In Fryslân zijn vele vormen van nieuwe energiebronnen denkbaar. Van groen gas tot groene stroom, van energie uit water tot zonne-energie. Vergisting van groen afval, gras etc. is kansrijk. Het realiseren van een adequate infrastructuur is cruciaal om initiatieven tot een succes te maken.

Het CDA wil conreet:
Energiebesparing blijven we stimuleren met behulp van de Friese energiepremie. We nemen daarin ook meer innovatieve maatregelen op. We onderzoeken mogelijkheden om de energierekening van mensen met een smalle beurs te verlagen. Duurzame mobiliteit, het toepassen van LED en zorgvuldig omgaan met grondstoffen dragen ook bij aan energiebesparing.