Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Koren en korpsen

Fryslân heeft een muziekcultuur waarbij samen wordt gespeeld, zoals in de wereld van koren en korpsen (harmonie, fanfare, brassband, show- en drumband).Het is van groot belang dat kinderen op jonge leeftijd via de basisscholen kennismaken met muziek. Algemeen muzikale vorming wordt gestimuleerd en scholen verdienen de ondersteuning van de provincie. Samen met de gemeenten wordt een financiële stimuleringsregeling voor jeugdleden uitgewerkt.