Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Breedte- en topsport


De breedte- en amateursport dragen in Fryslân wezenlijk bij aan de leefbaarheid. Veel verenigingen hebben het echter moeilijk en daarom is een multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties wenselijk. Waar mogelijk stimuleert de provincie dat.

Het CDA wil concreet:
  • Het is goed dat de provincie grote, bovenregionale sportevenementen ondersteunt en topsportaccommodaties mede mogelijk maakt. Nieuwbouw van Thialf, een nieuwe ijsbaan in Leeuwarden en versterking van de noordelijke topsportopleidingsstructuur CTO in Heerenveen hebben prioriteit. In noordelijke verband worden scherpe keuzes gemaakt over het accommodatiebeleid.
  • Voor de versterking van het CTO en zowel uit oogpunt van breedte- als topsport is realisatie van een vernieuwd 50 meter zwembad in Drachten van groot belang. De provincie ondersteunt dit.
  • De breedte- en amateursport dragen in Fryslân wezenlijk bij aan de leefbaarheid. Veel verenigingen hebben het echter moeilijk en daarom is een multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties wenselijk. Waar mogelijk stimuleert de provincie dat.
  • Er komt een herijking van de positie en de taken van Sport Friesland. Behalve op breedtesport richt de nieuwe organisatie zich ook meer op de afstemming en coördinatie van topsportaccommodaties en –activiteiten.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
  • Coalitieakkoord:
    Resultaat 2: via een kansenfonds komen tientallen projecten tot stand die Friezen nieuwe kansen geven op deelname en we ondersteunen de Vrijwilligersacademie. Wat betreft maatschappelijke participatie via sport: we blijven de breedtesport stimu­leren via kennis- en expertisecentrum Sport Fryslân. Er is extra aandacht voor de Friese cultuursporten. Als tweederde eigenaar van Thialf zijn we betrokken bij de verbouw van Thialf en de aanbesteding van de exploitatie. In samenhang hiermee stimuleren we talentontwikkeling en ondersteunen we het centrum voor topsportonderwijs in Heerenveen.
  • Uitvoeringsagenda:
    Resultaat 2: we investeren de komende jaren € 5 miljoen in het Kansenfonds. We investeren de komende jaren € 150.000 in de Vrijwilligersacademie.



 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

9 mei 2017

CDA Statenfractie

CDA tevreden met bijdrage voor Zwembad De Welle in kadernota

Leefbaarheid is een belangrijk thema voor de CDA Statenfractie. Leefbaarheid heeft ook met voorzieni...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

10 november 2016

CDA Statenfractie

Reporter Nina in actie: "Moeten kinderen op de basisschool leren zwemmen, schaatsen en fietsen?"

Onze reporter Nina vroeg jongeren in Leeuwarden of zij vinden dat kinderen op de basischool moeten l...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

23 maart 2016

CDA Statenfractie

CDA Fryslân zet in op amateurkunsten, de Friese taal, zwemvaardigheid en cultuureducatie

In de Provinciale Statenvergadering van 23 maart 2016 kwam de startnota Cultuur, Taal, Onderwijs en ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

18 september 2014

CDA Statenfractie

Groeiende rol voor sportverenigingen in tegengaan eenzaamheid

CDA Statenlid Fenny Reitsma: "Mensen worden niet alleen geactiveerd om meer te bewegen, maar komen z...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

4 juni 2014

CDA Statenfractie

Bijna niemand gaat met het openbaar vervoer naar de sportvereniging

Dat blijkt uit onderzoek van Sport Fryslân, dat is uitgevoerd na vragen van CDA Fryslân. "Het Jeugd...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

3 april 2014

CDA Statenfractie

Samenwerking tussen Sportvisserij en provincie

Om de Sportvissector in Fryslân te ondersteunen, komt er op het Provinsjehűs in aanspreekpunt. Met z...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

27 november 2013

CDA Statenfractie

CDA vraagt aandacht voor bereikbaarheid sportaccommodaties

Jongeren gaan meer sporten als sportaccommodaties goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. "Wi...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 september 2013

CDA Statenfractie

Geen topsportstatus voor Thialf, wel investeren!

De nog te bouwen ijsbaan Icedome in Almere krijgt de topsportstatus; de KNSB en NOC*NSF hebben het b...

Lees verder
dossier symbool