Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 april 2013

Ten Hoeve: cruiseschepen in Harlingen goed voor Friese economie

Een cruiseschip op het Noordzeekanaal.
"Het zou goed zijn voor de Friese economie als er cruiseschepen kunnen aanleggen in de haven van Harlingen." Dat stelt CDA Statenlid Peter ten Hoeve. De CDA Statenfractie Fryslân heeft schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld.

Groeiende interesse

Er is een groeiende interesse van cruise ondernemers voor het aanleggen van hun cruiseschepen in Fryslân. "De haven bij Harlingen zou een geschikte aanlegplek kunnen zijn," aldus Ten Hoeve. "Als daar cruiseschepen kunnen aanleggen komen er meer toeristen naar Fryslân. Het zou mooi zijn als we daarmee de Friese economie kunnen versterken!"

De vragen van het CDA luiden als volgt en zijn beantwoord op 4 juni 2013:
 1. Bent u op de hoogte van de groeiende interesse van cruise ondernemers voor aanleg van hun cruiseschepen in de haven van Harlingen?
  Ja.
   
 2. Bent u het met het CDA eens dat de komst en aanleg van cruiseschepen in Harlingen de toerisme en recreatie in Fryslân kan stimuleren en dit de Friese economie ten goede kan komen?
  Ja. Het is hierbij van belang om onderscheid te maken tussen de grote cruises en de
  riviercruises. Harlingen biedt als potentiële cruiseport mogelijkheden voor de luxe zeewaardige cruise industrie. Uit onderzoek blijkt dat het uitgavenpatroon van de gasten van een dergelijk schip gemiddeld € 100,- is per bezochte regio. Daarbij zal ook voor de bevoorrading en de ondersteuning van een schip inzet van Friese bedrijven gevraagd worden waardoor er een stimulans gecreëerd wordt voor de regio. Dit is wat betreft Cruise Port Harlingen. Ook in de riviercruisevaart is een ontwikkeling op te merken. Over de laatste twee jaar is er sprake van een ruime verdubbeling van het aantal riviercruises naar Harlingen (van 21 calls in 2010 naar 53 calls in 2012). Het is derhalve van groot belang om de gastvrijheid op een hoger niveau te tillen om deze nieuwe doelgroep toeristen goed te kunnen ontvangen. De gemeente Harlingen is onlangs gestart met een serie cursus sen gastvrijheid voor ondernemers in de regio.
   
 3. Bent u bereid om te onderzoeken hoe groot de interesse is en of de aanleg van bijv. een terminal, kadervoorzieningen, bodemversterking en baggerwerk daadwerkelijk een versterking betekent voor de Friese economie?
  Tot op heden heeft de gemeente Harlingen € 150.000,- geïnvesteerd. Uit onderzoek is gebleken dat Harlingen en de provincie Fryslân als achterland bij rederijen goed in de markt ligt als nieuwe bestemming voor cruiseschepen. Op dit moment wordt onderzocht aan welke randvoorwaarden de Harlinger haven moet voldoen als ontvangstplek voor grotere cruiseschepen. De gemeente heeft momenteel de regierol in het kader van Het Friese Merenproject en voert nu gesprekken met Rijkswaterstaat om toe stemming te krijgen om schepen tot 200 meter lengte te kunnen ontvangen.
   
 4. Bent u bereid hierin te investeren wanneer uit dit onderzoek blijkt dat een cruiseport Harlingen een versterking van de Friese economie betekent?
  Wij zijn momenteel in gesprek met de gemeente Harlingen over opname van deze plannen binnen het Masterplan Harlingen in het kader van het Friese Meren Project. De gemeente Harlingen heeft enkele locaties op het oog die wellicht geschikt zijn voor de cruiseschepen. De plannen kunnen nader vorm worden gegeven, zodra de vereiste aanpassingen voor de Harlinger haven concreet zijn. Binnen het Fries Meren Project is een uitvoeringsbudget beschikbaar; of dit voldoende is kan nu nog niet worden beoordeeld. De eerste stap is onderzoeken aan welke eisen de aanlegfaciliteiten moeten voldoen en of er daarvoor geschikte locaties zijn (of dat er geschikt te maken locaties zijn).
  De provincie (via het Friese Meren Project) en de gemeente Harlingen (trekker) werken daarbij samen. Overigens gaat de gehele ontwikkeling in Harlingen verder dan alleen de cruisevaart.  De gehele ontwikkeling van de Willemshaven en de Waddenpromenade is erbij betrokken. Tot slot, onlangs is de website www.cruiseportharlingen.nl gelanceerd, waarbij het laatste nieuws over de cruiseontwikkelingen in Harlingen wordt gepubliceerd.
   

Meer informatie:

Peter ten Hoeve, CDA Statenlid, (06) 30162577