Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
17 april 2013

NUON-geld: laat de Friezen zelf aan zet!

Fryslân zit in een economisch moeilijke tijd. De € 300 miljoen die vanuit het NUON-vermogen zal worden ingezet om de Friese economie te versterken komt beslist goed van pas. Voor het CDA staat voorop dat dit geld de Friese economie duurzaam moet versterken. Het moet worden besteed aan projecten die werk opleveren: niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En omdat het NUON-vermogen van alle Friezen is, willen we dat zoveel mogelijk Friezen er van kunnen profiteren.

Dat laatste kan volgens ons het beste als we de Friese inwoners aan zet laten. Laat hen zelf winstgevende projecten bedenken! Ondernemers kunnen dat heel goed; de provincie hoeft hen dat niet voor te kauwen. We willen daarom geen dure projectorganisatie die subsidies verleent, maar een eenvoudig soort ‘bank’ die tegen een lage rente leningen verstrekt vanuit een aantal thema-fondsen.

Wij denken dan aan de thema’s schone energie, breedband in heel Fryslân, gemeentelijke projecten en innovatieve MKB-projecten. Allemaal thema’s die op meerdere fronten een plus opleveren. Veel gemeenten bijvoorbeeld hebben goede plannen voor toeristische projecten of voor het opknappen van buurten en woningen, maar hebben daar nu nog geen geld voor. En er zijn zoveel goede innovatieve projecten; denk bijvoorbeeld aan de watertechnologie. In die sector zijn nu al 110 bedrijven in Fryslân actief, die samen 3500 mensen aan het werk zetten en een omzet van € 700 miljoen hebben. 

Door voor deze thema’s revolverende fondsen op te zetten kan het NUON-geld zo breed mogelijk worden ingezet. En het mooie is dat we een groot deel van het geld weer terug krijgen, zodat we dat opnieuw kunnen gebruiken voor Fryslân! Een aantal voorwaarden willen we daar wel aan verbinden. We willen het geld niet inzetten om gaten op te vullen die door bezuinigingen in begrotingen zijn gevallen. En we willen ook geen geld besteden aan projecten die nu weliswaar voor werk zorgen, maar die op langere termijn weinig zin hebben.

Voor het CDA staat in elk geval voorop dat we de Friezen zelf het initiatief willen laten nemen. Dat heet ‘Rijnlands Denken’: geen subsidies verstrekken, maar juist mensen met hun eigen ideeën aan het werk laten gaan en hen daarbij helpen met laagrentende leningen uit één van de thema-fondsen. Dat levert op termijn het meeste op voor de Friese economie!

Henk van der Veen
Voorzitter CDA Statenfractie Fryslân