Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 april 2013

NUON-geld: ruimte voor initiatieven vanuit Fryslân

De CDA Statenfractie wil dat er bij de inzet van € 300 miljoen NUON-middelen ruimte is voor initiatieven van de Friezen zelf. Dat zei CDA fractievoorzitter Henk van der Veen bij de behandeling van de nota ‘Wurkje foar Fryslân’ op 24 april 2013. “Bij projecten die vanuit Friese inwoners, bedrijven en gemeenten komen is de kans op een langdurig positief effect het grootst!” aldus Van der Veen.

Criteria
Ook in Fryslân is de economische recessie goed te merken. Daarom is besloten om € 300 miljoen vrij te maken voor een versterking van de Friese economie te versterken. Om er voor te zorgen dat er daarbij ruimte is voor projecten vanuit de Fryske Mienskip, heeft het CDA gevraagd om duidelijke en concrete projectcriteria. “De projecten moeten bijvoorbeeld bijna vanzelf leiden tot nieuwe projecten, en de provincie moet niet alleen sturen en regisseren, maar juist ook faciliteren en daarmee de ruimte geven voor initiatieven,” licht van der Veen toe. “Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat het geld voor minimaal 50% revolverend wordt ingezet: dat geld komt weer terug bij de provincie en kan dan opnieuw worden ingezet voor Fryslân.” Een meerderheid van de Staten stemde in met de motie die het CDA hierover indiende.

Op de plank
Bij veel Friese bedrijven, gemeenten en het maatschappelijk middenveld liggen al veel plannen ‘op de plank’. “Die projecten kunnen al op korte termijn worden uitgevoerd,” noemt Van der Veen als belangrijk voordeel van deze plannen. Als de Friese inwoners zelf enthousiast en mede verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten, dan zorgt dat bovendien voor meer dynamiek en werkgelegenheid op langere termijn. Van der Veen: “De provincie kan wel ‘van bovenaf’ bepaalde zaken willen veranderen door daar geld in te steken, maar als de vraag niet vanuit de Friese inwoners zelf komt, zal er op de langere termijn weinig of niets veranderen. Juist omdat de vraag nu vanuit Friese inwoners, bedrijven, gemeenten en maatschappelijk middenveld komt is de kans op een langdurig positief effect veel groter!”

Meer informatie:

Henk van der Veen, fractievoorzitter CDA Statenfractie, (06) 5393 2583