Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 april 2013

CDA stelt vragen over mogelijkheden Liquified Natural Gas (LNG)

In Zweden speelt Liquified Natural Gas (LNG) een steeds grotere rol binnen de vervoerssector. "Uit de Friese vervoerssector bereiken ons geluiden dat de Zweedse manier van werken ook geschikt kan zijn voor Fryslân," aldus CDA Statenlid Peter ten Hoeve. De CDA Statenfractie Fryslân heeft daarom schriftelijke vragen over de mogelijkheden voor LNG gesteld.

In Zweden is LNG door middel van toegankelijke vulpunten goed voorhanden en kunnen vrachtwagens op deze brandstof rijden. Daarnaast produceert men in Zweden deze brandstof op grote schaal uit biomateriaal.

De vragen aan het college luiden als volgt en zijn beantwoord op 4 juni 2013:
 1. Bent u op de hoogte van de LNG ontwikkelingen in o.a. Zweden en wat is uw visie op de
  milieu- en economische aspecten hiervan?

  Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Hier ligt een grote kans voor Fryslân. Op dit moment staan we op een punt dat onze provincie de vruchten kan plukken van de Europese en landelijke ontwikkelingen rondom LNG, waarbij steeds zwaardere emissie-eisen aan scheepvaart en vrachtverkeer worden gesteld Uit onderzoek van onder andere EnergyValley blijkt dat LNG een grote economische en ecologische kans is voor Noord-Nederland en onze provincie.
   
 2. In hoeverre is het Zweedse model ook toepasbaar in de Friese vervoerssector?
  Als u met ‘het Zweedse model’ bedoelt dat LNG een steeds grotere rol speelt binnen de vervoerssector én dat er bio-LNG wordt geproduceerd, dan is dat hier ook toepasbaar. In onze provincie is in potentie voldoende biomassa aanwezig om bio-LNG te produceren. Daarbij is het zo dat LNG wordt gezien als zeer kansrijke brandstof voor de (zee)scheepvaart op de Waddenzee en de Noordzee.
   
 3. In hoeverre is het Zweedse model ook toepasbaar op de productie van duurzame energie in Fryslân?
  We hebben bestaande mestvergisters die nu het biogas “verstromen”. Biogas opwerken tot bio-LNG is een anders optie die in een aantal situaties een betere businesscase lijkt op te leveren. Het is ook een scenario dat uitgewerkt wordt voor BioNOF (de biogasleiding van NO-fryslân naar Leeuwarden).We hebben een Friese landbouwsector met mestproductie, we hebben ook andere organische stromen om bio-LNG te produceren. Zo onderzoekt OMRIN of biogas, gewonnen uit huishoudelijk afval, opgewerkt kan worden tot bio-LNG en ingezet kan worden als brandstof voor vrachtwagens.
   
 4. Welke rol ziet u hier weggelegd voor de provincie Fryslân?
  Voor de provincie kunnen verschillende rollen weggelegd zijn: Wij kunnen optreden als launching customer om zo innovaties op weg te helpen, bijvoorbeeld door onze eigen vloot eens te bekijken. Verder zijn er ook mogelijkheden binnen het Openbaar Vervoer. Wij kunnen faciliteren, door bijvoorbeeld financiering eenvoudiger te maken voor bedrijven. Wij kunnen de ontwikkelingen aanjagen door actief verbindingen te leggen tussen het bedrijfsleven en met de onderwijs- en kennisinstellingen.
   
 5. Wat is de relatie tussen LNG en het door u voor de zomer aangekondigde uitvoeringsprogramma duurzame energie?
  Bovenstaande punten zullen worden verwerkt in het onderdeel mobiliteit en het onderdeel
  opwekken duurzame energie van het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie.
   

Meer informatie:

Peter ten Hoeve, CDA Statenlid, (06) 3016 2577