Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
17 oktober 2013

Doefonds: extra banen door innovatie in MKB te stimuleren

Door innovatie in het Friese MKB te stimuleren kunnen extra banen worden gecreëerd en wordt de economische structuur sterker. Het Doefonds, dat op 16 oktober 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld, moet hiervoor gaan zorgen. “Een goed initiatief,” stelde CDA Statenlid Peter ten Hoeve. “Wij roepen al lange tijd dat we projecten naar voren moeten halen, zodat mensen aan het werk kunnen. Het Doefonds draagt daar aan bij.”

Stuwende kracht
Ruim 90% van het Friese bedrijfsleven wordt gevormd door het midden- en kleinbedrijf. Deze bedrijven zijn daarmee de stuwende kracht van de Friese economie, maar missen soms de middelen om hun ideeën te kunnen uitvoeren voor innovatie, het aanboren van nieuwe markten of door ontwikkelen van producten. Met het Doefonds van € 8 miljoen kunnen deze ideeën in de komende 15 jaar wel worden uitgevoerd.

Revolverend
Het Doefonds is een revolverend innovatiefonds: dat betekent dat het geld dat wordt geinvesteerd in projecten, uiteindelijk weer terug moet komen bij het fonds. Het geld kan daarna opnieuw worden ingezet voor Fryslân. “Deze revolverendheid is een nieuwe werkwijze voor de provincie, die echt om een omslag in denken vraagt,” constateerde Ten Hoeve. Het CDA vroeg daarom om regelmatige rapportages over hoe het Doefonds werkt en wat voor projecten worden goedgekeurd. Gedeputeerde Konst zei toe de Staten hierover zo goed mogelijk te informeren.

Meer informatie:

Peter ten Hoeve, CDA Statenlid, (06) 3016 2577