Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
4 november 2013

CDA: ook bij glasvezelabonnement moet snel overstappen mogelijk zijn

CDA Fryslân vindt dat klanten met een glasvezelabonnement snel moeten kunnen overstappen van de ene naar de andere provider. “Het blijkt dat overstappen nu zomaar twee maanden duurt,” zegt CDA Statenlid Peter ten Hoeve. “We willen dat Gedeputeerde Staten bij de aanleg van breedband in Fryslân als voorwaarde stelt dat een snelle overstap mogelijk is.” Het CDA heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Moeizaam

Het overstappen van de ene naar de andere glasvezelaanbieder blijkt heel moeizaam te gaan. De aansluiting bij de ene provider moet eerst worden afgesloten, en dan pas kan de aansluiting bij de andere provider worden aangevraagd. Daar gaan zomaar 6-8 weken overheen. Als alternatief bieden providers aan om tijdelijk een adsl-abonnement af te sluiten. “Hierdoor kunnen glasvezelaanbieders klakkeloos hun tarieven verhogen en voorwaarden wijzigen, want klanten zullen niet snel overstappen. Niemand wil immers voor twee maanden een slechtere verbinding afsluiten of helemaal zonder internet komen te zitten!” aldus Ten Hoeve.

Voorwaarde
De provincie investeert de komende tijd fors in de aanleg van breedband in heel Fryslân. Daardoor kunnen steeds meer Friezen een abonnement op een glasvezelverbinding afsluiten bij één van de verschillende aanbieders. “Het zou goed zijn als Gedeputeerde Staten bij de aanleg van breedband in Fryslân als voorwaarde kan stellen dat providers glasvezelabonnementen per direct moeten kunnen omzetten van de ene naar de andere provider, zonder wekenlange wachttijd,” vindt Ten Hoeve. “Wij kunnen ons niet voorstellen dat dat technisch niet mogelijk zou zijn op een modern en innovatief glasvezelnetwerk. Bij een ‘ouderwetse’ verbinding kan dit immers ook!”

De vragen luiden als volgt en zijn beantwoord op 29 november 2013:
 1. Is dit ‘overstapprobleem’ bekend bij  Gedeputeerde Staten?
  Dit overstapprobleem is bekend bij Gedeputeerde Staten. Over dit probleem zijn eerder al kamervragen gesteld, die op 17 oktober 2013 beantwoord zijn door de Minister van Econoische Zaken Henk Kamp. Hij geeft aan dat deze knelpunten zich niet in alle gevallen voordoen, en ook niet bij alle glasvezelaanbieders. Omdat de glasvezeluitrol naar huishoudens relatief jong is, bevindt het overstappen bij glasvezel zich volgens de minister nog in een pril stadium. Inmiddels is de dienstenonderbreking in de meeste gevallen wel significant verminderd, van enkele weken naar minder dan 24 uur.

 2. Klopt het dat het technisch niet mogelijk is om per direct te wisselen van glasvezelaanbieder, en zo ja, waarom is dit dan niet mogelijk?
  Technisch is er geen beperking om per direct te wisselen van glasvezelaanbieder. Weliswaar moet een monteur de verbinding op locatie fysiek omzetten, maar een monteur kan deze overstap in één ‘monteurshandeling’ realiseren. De overstaptijd wordt dan ook voornamelijk veroorzaakt door beperkte afstemming tussen de aanbieders over de onderlinge operationele processen. Per 1januari 2014 worden er nieuwe zelf reguleringsafspraken van kracht via de Taskforce Overstapdrempels, waarin de aanbieders afspraken maken om de overstapdrempels te verkleinen. Middels deze zelfreguleringsafspraak zorgen de aanbieders er al sinds 2008 voor dat de overstapdrempels tussen aanbieders verlaagd worden. Vanaf 1 januari 2014 zullen nu ook aanbieders die diensten aanbieden over glasvezelinfrastructuur deelnemen aan dit gereguleerde overstapproces. Het probleem staat daarnaast ook onder aandacht van toezichthouder ACM.

 3. Kunnen Gedeputeerde Staten bij de aanleg van breedband in Fryslân als voorwaarde stellen dat providers die abonnementen gaan aanbieden via dit netwerk, glasvezelabonnementen per direct moeten kunnen omzetten van de ene naar de andere provider, zonder wekenlange wachttijd?
  De verwachting is dat de overstapdrempels door de onderlinge afspraken tussen aanbieders vanaf 1 januari verder verlaagd worden. Aanvullend kan de provincie Fryslân in haar fonds voorwaarden opnemen dat overstappen naar andere aanbieders de overstapdrempels op het aan te leggen netwerk tot een minimum beperkt dienen te blijven. Hierbij zal de aansluiting gezocht worden met de richtlijnen van de Taskforce Overstapdrempels en toezichthouderACM.

 4. Als het niet mogelijk is om voorwaarden te stellen, willen Gedeputeerde Staten er dan bij de aanleg van breedband in Fryslân alles aan doen om dit ‘ ‘overstapprobleem’ op te lossen?
  De provincie Fryslân zal ook na toekenning van financiële steun er zorg voor dragen dat de overstapdrempels op het netwerk tot een minimum beperkt blijven. Dit doet zij door op dit punt direct overleg aan te gaan met desbetreffende aanbieder(s), mochten dergelijke problemen zich voordoen. Hierbij zal zij tevens overleg zoeken met de Taskforce Overstapdrempels en toezichthouder ACM.
   

Meer informatie:

Peter ten Hoeve, CDA Statenlid, (06) 3016 2577