Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
6 november 2013

NUON-geld: mei-inoar wurk meitsje fan wurk

Samen werk maken van werk. Dat wil CDA Fryslân bereiken met de inzet van het Friese NUON-geld. “Het is een antwoord op de crisis,” zei CDA fractievoorzitter Johan Tjalsma. “Het is nu aan ons als politici om de boer op te gaan in Fryslân, om met de mienskip te komen tot projecten die voldoen aan de criteria.”

Selectie
Provinciale Staten stemden woensdag 6 november in met de investeringsagenda ‘Wurkje foar Fryslân’. Daarmee wordt de komende jaren € 300 miljoen van het NUON-geld geïnvesteerd in Fryslân. € 95 miljoen is al besteed; voor de resterende € 205 miljoen worden de komende tijd projecten geselecteerd. Provinciale Staten beoordelen niet zelf al die projecten: alleen plannen waar meer dan € 5 miljoen nodig is, worden eerst aan de Staten voorgelegd.

Winstgevend
In het voorjaar van 2013 waren al 600 projecten en ideeën ingediend, maar daarvan voldoen veel projecten niet aan de voorwaarden. “Dat komt ook door onszelf, want we hebben als Staten in april het kader verfijnd,” stelde Tjalsma eerlijk vast. “We zoeken die projecten die leiden tot economische structuurversterking. Projecten die winstgevend zijn. Daarvoor is ook een grote verandering in denken en handelen nodig: we moeten van ‘subsidiedenken’ naar ‘investeringsdenken’. Dat vraagt nogal wat van iedereen, maar met het beeld van nieuwe generaties na ons, hebben we nu een verantwoordelijkheid te nemen.”

Kansrijk
Gedeputeerde Staten gaan nu in gesprek met gemeenten over welke projecten wel en niet zullen worden goedgekeurd. Ook wordt dan gekeken welke projecten wel kansrijk zijn. Dat moeten in elk geval projecten met een hoge prioriteit zijn, waaraan gemeenten zelf meebetalen en waarvoor binnen de reguliere provinciale begroting geld beschikbaar is. Tjalsma: “Door het NUON-geld in de juiste projecten te investeren komt het geld later weer terug, zodat we het kunnen gebruiken voor nieuwe kansen in de toekomst!”

Meer informatie:

Johan Tjalsma, fractievoorzitter CDA Fryslân, (06) 1454 9224
Peter ten Hoeve, CDA Statenlid, (06) 3016 2577