Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
27 november 2013

Onderweg naar mei 2014 - Europese raden

Volgend jaar mei zijn er weer Europese Verkiezingen. Maar wat is de Europese Unie eigenlijk? Waarom zouden we moeten stemmen? In deze reeks probeer ik per keer een klein stukje van het grote Europa er uit te pakken, en er wat helderheid over te verschaffen. Deze keer zal ik het gaan hebben over de Raad van de Europese Unie, de Europese Raad en de Raad van Europa. Drie keer raden wat voor raad welke raad geeft!

De Europese Raad
De Europese Raad is een instelling van de Europese Unie, die bestaat uit alle regeringsleiders van de lidstaten en de voorzitter van de Comissie. Zij zetten voor de Europese Unie de hoofdlijnen uit. De huidige voorzitter van de Raad is de Belg van Rompuy. Van Rompuy is de eerste verkozen voorzitter. Voorheen rouleerde het voorzitterschap onder de regeringsleiders. Hij wordt verkozen door de regeringsleiders voor een termijn van 2,5 jaar. De permanente voorzitter kan accenten leggen, door bepaalde onderwerpen te agenderen, zoals de lidstaten voorheen konden. Een meer neutrale gekozen voorzitter zorgt er dus voor dat de agenda niet te veel kleur van het voorzittend land draagt. De Europese Raad mag als enig orgaan van de Europese Unie besluiten of EU-verdragen moeten worden herzien.

Raad van de Europese Unie
De Raad van de Europese Unie wordt ook wel de Raad van Ministers genoemd. Afhangende van het onderwerp stuurt elk land zijn of haar minister die over het voorliggende onderwerp gaat. Er is geen EU wetgeving mogelijk zonder dat de Raad daar mee heeft ingestemd. Daarnaast deelt het de begrotingsbevoegdheid met het Parlement. Het voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de lidstaten. De voorzitter organiseert de vergaderingen (die elke zes maanden plaatsvinden) en stelt de agenda op. Huidige voorzitter (tot dec 2013) is Litouwen, die daarna zal worden opgevolgd door Griekenland. In 2016 zal Nederland de Raad van Ministers weer voorzitten, net als in 2004, toen nog onder leiding van Jan Peter Balkenende.

De Raad van Europa
De Raad van Europa (RvE) is de vreemde eend in de bijt bij deze drie raden. Het zetelt in Straatsburg en komt minimaal eens per jaar bij elkaar in de vorm van een overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken. Daarnaast komen er nog gespecialiseerde groepen (van ministers) bij elkaar en heeft de RvE een parlement bestaande 318 uit nationale parlementariërs.

Wat het doet? Het is een internationale organisatie die los staat van de Europese Unie. Met 47 leden heeft het ook een groter aantal lidstaten dan de EU (die heeft er namelijk 28). Dit aantal ligt groter omdat er ook niet EU-landen lid zijn, waaronder Rusland en Turkije, en heeft daarnaast verscheidende waarnemende lidstaten zoals het Vaticaan. De Raad is op 5 mei 1949 met het Verdrag van Londen opgericht door tien stichtende leden, waaronder Nederland, met als doel samenwerking tussen alle landen van Europa op het gebied van juridische normen, mensenrechten, democratische ontwikkeling, de rechtsstaat en de culturele samenwerking. Het zetelt in Straatsburg en komt minimaal eens per jaar bij elkaar in de vorm van de Ministers van Buitenlandse zaken. Daarnaast komen er nog gespecialiseerde groepen (van ministers) bij elkaar en heeft de RvE een parlement bestaande uit 318 nationale parlementariërs.

Dit is het derde deel in een reeks getiteld ‘Onderweg naar mei 2014’ van Adjunct Internationaal Secretaris van het CDJA Wiebe Strikwerda. Elke maand tot aan Europese Verkiezingen zal er een kort informerend stuk over Europa hier verschijnen.