Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
3 december 2013

Fernande Teernstra: kom nu met een Fries ganzenakkoord

Statenlid Fernande Teernstra (CDA) pleit na het klappen van het ganzenakkoord, voor een Friese aanpak. "Wij moeten direct aanpakken en een Frysk G7 akkoord organiseren, het F7+." Daarnaast komt Teernstra met een pamflet over een Friese oplossing, lees 'm op: cda.frl/ganzen

Winterganzen versus zomerganzen
Maandag 2 december viel de samenwerking van zeven ganzenorganisaties (G7) uiteen. Landelijk draagvlak bij de achterban ontbrak en er was onrust. De juiste maat ontbreekt bij de opvang van ganzen en het vergoeden van schade aan boeren. Fryslân heeft de meeste overlast van de winterganzen. Juist deze groep ganzen werd middels het G7 akkoord beschermd en met rust gelaten. Deze voorgenomen winterrust was de boeren een doorn in het oog. Van november tot maart mochten ze geen vinger meer uitsteken naar de miljoenen ganzen die Fryslân bezoeken. En dat steekt als je je hele areaal aan gras verloren ziet gaan. Uiteindelijk heeft ook dit item ervoor gezorgd dat het akkoord uit elkaar gevallen is. Fernande Teernstra: “De maatschappelijke wens van een aantal jaar geleden om ganzen een plekje te geven in Fryslân, is inmiddels uitgegroeid tot een maatschappelijke plaag en een groot probleem van de boeren en bedreiging van de natuur.” Onder andere het CDA Fryslân pleitte afgelopen woensdag, om de discussie over de verordening schadebestrijding dieren niet te behandelen in Provinciale Staten.

Onmiddellijk actie nodig
Het CDA Fryslân wil al ruim vijf jaar actie tegen de overlast. Met het G7 akkoord leek dat er alleen voor de zomerganzen te komen, echter nu dat akkoord niet meer van kracht is liggen beide problemen weer op tafel. En daar moet het onmiddellijk weer van af. Fernande Teernstra: "De gedeputeerde moet onmiddellijk weer in actie komen om tot een alternatief plan te komen. Leg de nadruk voor Fryslân op de winterproblematiek. Daarom zien wij meer in een Frysk akkoord. Maatwerk met draagvlak, dat is het enige wat gaat werken. Laten we het F7+ noemen, zodat meerdere belanghebbenden kunnen aanschuiven. De beweging en het bewustzijn was er om dit probleem aan te pakken, dat kunnen en willen we niet negeren."

Gevolgen breuk G7 akkoord
Het CDA Fryslân wil met spoed weten wat de gevolgen zijn van het uit elkaar vallen van het G7 akkoord. Statenlid Teernstra: "Om te beginnen de vergoeding van de herfstschade. Deze is niet uitgekeerd om het G7 akkoord te kunnen financieren. Wat is er met dit geld gebeurd of gaat daarmee gebeuren nu er geen akkoord meer is?" Tevens zijn er in het akkoord afspraken gemaakt over gewasschade vergoeding en over winterrust. "Ik denk dat de boeren veel baat hebben bij duidelijkheid, en dat zo snel mogelijk!", aldus Fernande Teernstra.

Meer info:

CDA-Statenlid Fernande Teernstra: 06-47007300