Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
20 december 2013

Fryslân wil af van verwilderde katten

Fryslân wil af van verwilderde katten. Gedeputeerde Staten moet er bij het kabinet op aandringen, de jacht op deze dieren in stand te houden. Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten riep het bestuur van Fryslân, afgelopen woensdag, hier toe op. Den Haag wil de jacht verbieden, terwijl de verwilderde katten een bedreiging zijn voor kwetsbare Friese natuur, zoals de weidevogels.

Voer de landelijke motie niet uit
CDA-Statenlid Fernande Teernstra diende woensdag 18 december samen met collega's Auke Bijlsma (FNP) en Franke Doting (VVD) succesvol een motie in, die gedeputeerde Johannes Kramer verzoekt om de jacht op de katten in stand te houden. Vorige maand stemde de Tweede Kamer in met een verbod op het afschieten op verwilderde katten. Fernande Teernstra: "Misschien waren ze in Den Haag even niet bij de les, wilde katten in de natuur zijn een grote bedreiging voor kwetsbare Friese natuur. We hebben signalen dat er jaarlijks duizenden kuikens van onder andere weidevogels, vermoord worden door wilde katten."
De Friese motie vraagt de gedeputeerde niet alleen om het kabinet te bewegen, maar ook de inhoud van de motie bekend te maken onder de 150 leden van de Tweede Kamer.
 
Meer info:
Statenlid Fernande Teernstra: 06- 247 39 033,