Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
12 juni 2005

Schiften

12 juni 2006


Mijn vorige bijdrage eindigde ik met een wat ik toen noemde een nieuw werkwoord “goedmensen”. Nu is dat werkwoord niet echt nieuw, het komt al voor in de studies van Aristoteles.

Er zijn (gelukkig) reacties gekomen op mijn katernbijdrage, positieve en negatieve. Zo van: ”..gelukkig dat het ook eens van een andere(nieuwe)kant wordt benaderd..”, anderen afkeurend in de zin van: ”..wat voor onderscheid is er in deze denkwijze tussen christenen en bijvoorbeeld humanisten..?”
 

Er zijn (gelukkig) reacties gekomen op mijn katernbijdrage, positieve en negatieve. Zo van: ”..gelukkig dat het ook eens van een andere(nieuwe)kant wordt benaderd..”, anderen afkeurend in de zin van: ”..wat voor onderscheid is er in deze denkwijze tussen christenen en bijvoorbeeld humanisten..?”

Ook in de kennismakingslezingen die ik door heel Fryslan heb mogen houden de afgelopen winter, heb ik ervaren dat sommige mensen graag van gedachten willen wisselen over dit thema, maar anderen het liever uit de weg gaan en het bij het oude willen laten.


Wat mij betreft mogen beide benaderingen. Waar ik voor pleit is ruimte, ruimte in de zin van hoe vertellen we anderen, onze kinderen, over onze (gods)ervaring. Blijven we staan bij de ervaring van anderen (bijbelverhalen), of hebben u en ik ook onze eigen ervaringen, die we graag met elkaar delen? De bijbel vertelt ons schitterende verhalen over de geschiedenis van mensen met hun godservaring. Daar hebben we veel aan. Het zijn verhalen die troosten en bemoedigen. Is dat voldoende of mag/kan ook onze eigen ervaring er toe doen? Ooit leerde ik van een dogmaticus dat de bijbel geen boek is dat af is. Als we de bijbel zien als geschiedenis van God met Zijn mensen, is dat zo, denk ik.
 

Dan de vraag wat onderscheidt christenen(CDA’ers) van bijvoorbeeld humanisten? Het antwoord is niet gemakkelijk te geven. Is het mogelijk Godservaring? Dat denk ik, zo beleef ik de dingen. In alle bescheidenheid. We zeggen steeds vaker dat God mensen nodig heeft om Zijn werk handen en voeten te geven. Voor mij geldt dat mijn godservaring mij inspireert mij dienstbaar op te stellen. Dat lukt niet altijd, maar het is wel de uitdaging waar ik graag voor ga.
 

Een kleine veertig jaar terug was ik te gast bij de gereformeerde synode van Sneek. Daar werd gesproken over de kwestie “Schriftgezag” aan de hand van een bijdrage van Prof. Kuitert. Ook aanwezig was Prof. Berkhouwer en hij sprak mij aan met de vraag : ”...Jongeman, wat kom jij hier doen?...”. Ik antwoordde aarzelend dat ik gekomen was om te luisteren, .”...want...”, zei ik, ”...mogelijk gebeuren hier toch interessante dingen..”. De hooggeleerde glimlachte en sprak: ”...als je je geloof wilt bewaren, verdiep je dan niet te veel in de theologie...”.
 

Jarenlang heb ik de theologie gevolgd en ben met Munk, Sölle, Barth en Bonhoeffer, Kuitert, Schenk e.a door de diepte gegaan. Ik heb leren schiften, toch heb ik mijn geloof behouden. Omdat ik na Fortuyn en van Gogh vind dat het tijd wordt voor meer “samenleven” heb ik een poging willen wagen om respect te vragen van alle wereldgodsdiensten voor elkaar, van christenen voor Moslims van Moslims voor Boeddhisten en omgekeerd. Alleen dan kan er sprake zijn van echt samenleven, ook al blijft er onderscheid.


Met vriendengroet,
Pé Miedema

Reacties (1)

F. Woudstra reageerde op woensdag 24 mei 2006 om 01:37

Net wittend of myn reaksje publyk bekend makke wurde sil, hjir in koarte reakjse. Dogma's binne der om in tinkkader te skeppen, rigels en dudlikheid te jaan foar de maatskippij. In algemiene route. It persoanlike gefoel kin allinnich yndividueel belibbe wurde. It is it ferfolch op de algeniene route en is foar elts wer oars, mar ek bysunder. Wa't wy God neame, hat him net by namme foarsteld. God is as de wyn, alles beweegt en is net sichtber. Us ego wol graach festhalde oan in byld. Mar it is ek dudlik sein yn de bibel: meitsje gjin byld fan God. Want dat soe betsjutsje dat Hy der foar eltsenien it selde utsjocht. En der is Hy te grut foar. wy binne mar beperkte minsken, allinnich dat wolle wy net witte.... Pe, ik wit net of't dit berjocht dy direk berikt. In earste reaksje is dochs wol aardich net? Groetnis, Fim

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *