Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
20 februari 2014

De nieuwe spitsbus moet ook in Feanwâlden stoppen

De CDA-statenfractie is niet gelukkig met het nieuws dat de toekomstige spitsbus tussen Dokkum en Leeuwarden niet stopt bij NS station Feanwâlden. Statenlid Teus Dorrepaal stelt schriftelijke vragen aan gedeputeerde Kramer (FNP).Feanwâlden als belangrijk OV-knooppunt
Station Feanwâlden wordt de komende jaren omgebouwd tot een belangrijk transferium voor het openbaar vervoer in de regio Noordoost Fryslân. Dit in het kader van de aanleg van de Centrale As.  Eerder is vastgesteld dat Feanwâlden een tweede stopplek wordt voor de sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen. Het CDA heeft in haar bijdrage van de PS in september ’13 stil gestaan bij een goede aansluiting van bussen, op deze sneltrein. Speciale aandacht was er voor de bussen uit het zuiden (Burgum) en het noorden (Dokkum).
 
Vragen naar aanleiding van het artikel in de Leeuwarder Courant
Teus Dorrepaal: 'woensdag 12 februari lazen we in de Leeuwarder Courant dat een nieuwe spitsbus tussen Dokkum en Leeuwarden, NS station Feanwâlden niet aandoet.  Daarom stellen we als CDA-fractie de volgende vragen, die beantwoord zijn op 12 april 2014:
 1. Erkent het college van Gedeputeerde Staten (GS) met het oog op het OV van ‘morgen’, juist waar het gaat om het verbeterde spoornetwerk, een slimme aansluiting tussen bussen en treinen in Fryslân hoort bij het gebruiksvriendelijker maken van Openbaar Vervoer?
  Ja, wij delen deze mening.

 2. Heeft GS kennis genomen van het artikel in de LC van 20/2/2014?
  Ja.

 3. Is het juist dat de nieuwe spitsbus in de plannen, niet stopt in Feanwâlden?
  Nee, dat is niet juist. Er lijkt verwarring te zijn over het woord “stoppen”. De bus zal wel degelijk stoppen bij het station Feanwâlden, om de reizigers naar Groningen goed te faciliteren. De reizigers naar Leeuwarden kunnen in de bus blijven zitten. De komende maanden zal onderzocht worden of deze bus in de daluren kan eindigen in Feanwâlden. Bus en trein lopen parallel aan elkaar en in het PVVP is vastgesteld dat deze situatie niet gewenst is.
  Bovendien zitten zowel bus als trein in de daluren niet maximaal vol, dus zou het een logische stap kunnen zijn om de buspassagiers te laten overstappen op de trein, waardoor efficiënter gebruik wordt gemaakt van zitplaatscapaciteit. In de spits zit de trein echter te vol om ook nog een groep reizigers uit een eveneens volle bus te kunnen vervoeren. Het ministerie van I&M heeft daarom financiering beschikbaar gesteld om de bussen in de spits te laten doorrijden naar Leeuwarden.
  De komende maanden zullen wij ook onderzoeken of het mogelijk is om deze bus direct door te laten rijden naar de scholenclusters in Leeuwarden, zodat de bus enerzijds een aantrekkelijk product is en anderzijds de volle bussen in de binnenstad ontlast. Bij de infrastructurele aanpassingen aan de spoorlijn Leeuwarden-Groningen ten behoeve van de extra sneltrein zullen de perrons verlengd worden. Hierdoor wordt het mogelijk om met langere treinen te gaan rijden. Hierdoor kan er mogelijk in de toekomst ook tijdens de spits een overstap plaatsvinden van de bus op de trein naar Leeuwarden.

 4. Is het college van GS van mening dat een stop van deze spitsbus in Feanwâlden kan bijdragen tot het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het OV in NO-Fryslân?Is gedeputeerde Kramer ter wille om deze situatie te bespreken met de busmaatschappij en Feanwâlden op te laten nemen als stop van de spitsbus?
  Zie het antwoord op vraag 3.

 5. Is gedeputeerde Kramer ter wille om deze situatie te bespreken met de busmaatschappij en Feanwâlden op te laten nemen als stop van de spitsbus?
  Zie het antwoord op vraag 3.
 Lees hier het artikel