Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
5 maart 2014

Onderweg naar mei 2014 - Lobbyen

In mei zijn er weer Europese Verkiezingen. Maar wat is de Europese Unie eigenlijk? Waarom zouden we moeten stemmen? In deze reeks probeer ik per keer een klein stukje van het grote Europa er uit te pakken, en er wat helderheid over te verschaffen. Deze keer over lobbyen.
 
De lobby
De lobby. De benaming van het proberen politieke beslissingen te beïnvloeden. Het woord stamt af van het bekende Engelse woord ‘the lobby’; de hal of de wachtkamer. Het verhaal gaat dat het hier allemaal begon, om precies te zijn in de lobby van het Williard Hotel (VS). De plek waar handelaren en andere belangenbehartigers probeerden onder het genot van een sigaartje en een drankje het beleid van de politicie te beïnvloeden.
 
Vandaag de dag zijn er zo’n 2.500 lobby kantoren in Brussel die gezamenlijk een geschatte mankracht bezit van 20.000 lobbyisten. Dit is in vergelijking iets meer dan de helft van het aantal ambtenaren bij de Europese Commissie (37.499) en 40% van het totale aantal Europese Ambtenaren (50.000). Met zo veel lobbyisten zijn er natuurlijk vele borrels en etentjes die georganiseerd worden. In totaal spenderen die lobby kantoren rond de 1 miljard per jaar (bron: NU.nl) aan de lobby, waarvan 80 miljoen door in Nederland geregistreerde bedrijven. Nu zijn dat nogal grote getallen. De vraag is natuurlijk: Waarom?
 
Belangenbehartiging
Brussel is de plek waar veel beleid wordt gemaakt. Wanneer je echter kijkt naar het aantal ambtenaren, is er niet genoeg mankracht om goede inhoudelijke stukken te schrijven. (uit berekening zo’n 17 beleidsambtenaren per onderwerp) Daarnaast is wetgeving, wanneer het voorkomt, soms heel technisch. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de interne markt. Voor vele producten worden Europese standaarden vastgelegd. In dit proces hebben vele producenten een belang te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld voor een bedrijf in landen waar tot voor kort de meeste handel was gebaseerd op goedkope producten, maar de milieu en veiligheidseisen erg laag waren. Dit houden ze het liefst zo; om zo veel mogelijk te kunnen afzetten. Andere landen hechten aan hun hoge standaarden, waardoor ze door hun hoge kwaliteit met hun producten er uit springen. Dit betekent echter strenge eisen stellen, zodat concurreren lastiger wordt. Zo zijn er vele belangenverschillen, ook als het gaat om andere grensoverschrijdende onderwerpen.
 
Informatie Voorziening
Naast het feit dat er belangen worden behartigd, is er een tweede rol voor de lobby. Zoals eerder gezegd, zijn de onderwerpen wel eens heel technisch. Denk aan de nitraatrichtlijn, radiofrequenties of een telefoon oplader. Europarlementariërs kunnen moeilijk kennis van alle zaken hebben. Via een lobbyist kunnen ze inzicht krijgen over de stand van zaken, en de vereiste technische achtergrond verkrijgen. Op deze manier ontstaat er een wisselwerking tussen de lobby en het parlement, waar de één informatie verstrekt, en de ander belangen kan behartigen. Dat geld echter ook voor beleidsambtenaren, Commissieleden en nationale Ministers.
 
Een goede tweederde van de organisaties lobbyt voor grote bedrijven, maar naast de industrie, wordt er ook door vele maatschappelijke instanties, het openbare belang en regionale vertegenwoordiging gelobbyd.
 
Kijk eens in het ‘transparancy register’ naar wat voor soort bedrijven er allemaal staan ingeschreven bij de Europese Unie. http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.doc  
 
Dit is het zesde deel in een reeks getiteld ‘Onderweg naar mei 2014’ van Adjunct Internationaal Secretaris van het CDJA Wiebe Strikwerda en tevens CDA kandidaat voor het Europees Parlement. Elke maand tot aan Europese Verkiezingen zal er een kort informerend stuk over de EU hier verschijnen.