Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
12 maart 2014

Centrale As: #kofje drinke mei Tytsjerksteradiel


Doordat de toekomst van de dorpen langs de nieuw aan te leggen Centrale As nog steeds onzeker is, gaat het CDA koffie drinken met diverse betrokkenen. Met het project Kansen in Kernen zijn er met de vierbaansweg Dokkum-Drachten toezeggingen gedaan. Het CDA kiest al een tijdje voor de #kofje drinke mei.... campagne om vinger aan de pols te houden.


Brede vertegenwoordiging
Het Freonenhús van het CDA Tytsjerksteradiel vormt donderdag 13 maart 2014 de locatie van het gesprek. Naast de CDA'ers Gerrit Haakma, Jeltje Elzinga en lijsttrekker Gelbrig Hoekstra uit Tytsjerksteradiel, schuiven ook dorpsbelangen aan uit Burgum, Hurdegaryp en Noardburgum, de Industriële Club Tytsjerksteradiel en experts van het projectbureau Centrale As. Namens de provinciale Statenfractie van het CDA is Henk van der Veen aanwezig.

Snel duidelijkheid
Henk van der Veen heeft al eerder namens het CDA aandacht gevraagd voor de onzeker toekomst van Kansen in Kernen (Kik). Met KiK worden de doorgaande wegen in de dorpen verkeersluw, door de aanleg van de nieuw vierbaansweg. Er is geld voor de herinrichting van de dorpen, die de leefbaarheid moet bevorderen. Alleen is dat geld er nog niet, zodat het CDA de betreffende gedeputeerde Kramer (FNP) aanmoedigde om dit snel te regelen.

#Kofje drinke mei...campagne
Vanuit de gedachte dat mensen eigenaren zijn van de eigen omgeving en dat de overheid een faciliterende rol heeft, het zogenaamde Rijnlandse denken en doen, gaat het CDA koffie drinken. Een uitgangspunt is het luisteren, politiek wordt niet bedreven. Toch kunnen de gesprekken nieuwe inzichten naar voren brengen.


Meer over de #kofje drinken mei..... cda.frl/kofje
 

Meer info:

Henk van der Veen: 06-53932583