Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 maart 2014

Ten Hoeve: "Zo snel mogelijk productie van duurzame energie naar Fryslân halen"

CDA Fryslân wil zo snel mogelijk de Friese werkgelegenheid vergroten door de productie van duurzame energie, zoals zonnepanelen, naar Fryslân te halen. "Daarmee kunnen we de Friese maakindustrie een flinke boost geven," aldus CDA Statenlid Peter ten Hoeve. Het CDA heeft vragen gesteld over de mogelijkheden hiervan.

In 2020 moet Fryslân voor minstens 16% duurzame energie gebruiken. Om dat doel te bereiken moet de provincie de komende jaren forse investeringen doen in duurzame energietechnologie. "Wij vinden dat hierbij niet alleen moet worden geïnvesteerd in het aanschaffen van middelen, maar ook in de Friese werkgelegenheid," stelt Ten Hoeve. "Dat kan door GrienTech: zélf schone en duurzame energietechnologie ontwikkelen en produceren in Fryslân." De motie die het CDA hierover samen met de PvdA indiende op 6 november 2013 werd door gedeputeerde De Vries overgenomen.

Het CDA heeft hier nu de volgende vragen over gesteld, die zijn beantwoord op 25 april 2014:
  1. Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijkheden en kansen van GrienTech in Fryslân?
    Onze dienst heeft met u een gesprek gehad over de motie. U heeft aangegeven te willen streven naar een netwerkorganisatie in Fryslân op het gebied van duurzame energietechnieken met als doel meer werkgelegenheid en nieuwe kennis. De netwerkorganisatie Greentech zoals deze in Zweden al bestaat dient hierbij als voorbeeld.
    We zien mogelijkheden en kansen om Grientech te verbinden aan de beleidsuitgangspunten t.a.v. een duurzame energievoorziening, zoals geformuleerd in de Economische beleidsvisie (vastgesteld door PS op 19september2012). We hebben inmiddels ook verschillende regelingen opengesteld (Fryslân Fernyt IV, Doefonds), waarop initiatiefnemers van een dergelijke netwerkorganisatie een beroep kunnen doen. Binnen deze fondsen bestaan mogelijkheden voor ondersteuning van concrete innovatieve projecten.
    Op dit moment zijn we nog bezig om nader invulling te geven aan uw motie van 6 november 2013. Nog voor de zomer kunt van ons een reactie op uw motie verwachten.

  2. Ziet de gedeputeerde al mogelijkheden om de ontwikkeling en productie van duurzame industrie, zoals de bouw van windmolenonderdelen of zonnepanelenfabrieken, via Grientech naar Fryslân te halen? 
    We verwachten dat de werkgelegenheid in de duurzame energie sector verder zal groeien. Dit wordt ingegeven door de Energiemonitor van Energy Valley uit 2012. Wij creëren echter zelf geen banen, maar hebben een faciliterende rol. Ditzelfde geldt voor het aantrekken van bedrijven. Wij staan er voor open, echter het valt of staat bij draagvlak en inzet van bedrijven en instellingen.
 

Meer informatie:

Peter ten Hoeve, CDA Statenlid, (06) 3016 2577