Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 mei 2005

Netwerkbijeenkomst CDAV

Op 4 april 2005 is de netwerkbijeenkomst N.W. Friesland gehouden, tevens de laatste van dit seizoen. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten. Er waren veel nieuwe gezichten en dat geeft aan hoe belangrijk deze netwerkbijeenkomsten zijn. De opzet was contacten leggen en elkaar ondersteunen door het uitwisselen van ervaringen en gegevens.


Tijdens deze bijeenkomst bleek dat de vrouwelijke Statenleden graag het contact met het CDAV en haar achterban wil versterken. Ook met het oog op de komende verkiezingen is dat van groot belang. Wij zullen als CDAV de contacten met Staten, Raad en bestuursleden zeker activeren. Het is belangrijk om elkaar te vinden en te voeden. Het was een goede bijeenkomst.


Allen hartelijk dank voor het slagen daarvan!
Namens de werkgroep, Annie Agema