Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 april 2014

Fernande Teernstra: Schone energie is van ons allemaal

Schone energie is van ons allemaal. En we willen duurzamere bronnen: oude grondstoffen zoals aardgas en olie raken op en maken ons klimaat niet beter. Het opwekken van schone energie is niet allen verstanding: als CDA’er vind ik het ook een maatschappelijk taak. We moeten de aarde niet met een schuld doorgeven aan nieuwe generaties.

Windpark Fryslân als oekaze
Maar wie is nu eigenaar van schone energie? In de heftige discussie bij bewoners, ondernemers langs de Ijsselmeerkust zijn er zorgen over het uitzicht en mogelijke economische schade. Maar ook de rol van minister Kamp is discutabel. Bewoners spraken tijdens de inspraakavonden over een gevoel ‘met de rug tegen de muur te staan.’ Den Haag redeneert: “door veel en grote molens in het Ijsselmeer te zetten, haal je de 530,5 MW-norm gemakkelijk en moeten Friezen niet zeuren.” Immers: afspraak is afspraak, dankzij de toezeggingen van de provincie. Mensen in Súdwest Fryslân ervaren het Windpark Fryslân als een oekaze.Niet maatschappelijk verantwoord
Windpark Fryslân is van een ondernemer. Waarbij de provincie afspraken klaar heeft liggen om ook mee te verdienen aan de opbrengsten van de windenergie op het IJsselmeer. En dat voelt bij mij niet goed. Ik vraag me af hoe maatschappelijk verantwoord is, dat een ondernemer wegloopt met miljoenen, omdat we moeten voldoen aan een eis van de minister? Schone energie is voor ons allemaal: laten we dan ook op die maatschappelijke taak inzetten. We vinden als CDA dat participatie en draagvlak vereisten zijn voor de ambitie om 530,5 MW in Fryslân op te wekken.

Altenatieven op land, of de Afsluitdijk
We laten ons de kop niet gek maken. Dat betekent dat we nieuwsgierig zijn naar de uitkomsten van de Fryslân foar de Wyn (de groep die initiatieven verzamelt van windmolens op land) en die plannen mee laten tellen in de opgave van windmolens op zee. Al eerder in deze krant spraken we veel lof uit voor de dorpsmolens. En waarom zijn er geen alternatieven mogelijk rond de Afsluitdijk?

Werken aan efficiëntere alternatieven
Windmolens zijn anno 2014 de meest effectieve manier om schone en duurzame energie op te wekken, omdat andere vormen zoals zonne-energie, geothermie, blue-energy nog niet zo ver zijn. Ook in Fryslân wordt er bijvoorbeeld bij Wetsus gewerkt aan efficiëntere opwekking. Tot zover is het: én-én. Een moeilijk proces, dat we met zijn allen wél aan moeten gaan. We weten welke kant het opgaat: met draagvlak en participartie, omdat schone energie van ons allemaal is.

 
Fernande Teernstra 06-47007300