Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
15 mei 2014

Verkiezingen 22 mei 2014: stem Wim Eilering!

Beste CDA vrienden in Fryslan.
 
Op 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en daarvoor ben ik kandidaat op plaats 10.
 
Het programma van het CDA besteedt veel aandacht aan de regio. Hierin ligt volgens het CDA ook de kracht van Europa. Van onderop en vanuit de regio zelf vorm geven aan het Europa van morgen.
 
Naast de kansen voor versterking van de werkgelegenheid zal mijn speerpunt vooral liggen op leefbaarheid en innovatiekracht. Met Esther de Lange als aanvoerder van het Europa-team blijft het speerpunt landbouw volop in beeld.  Dit biedt kansen om onze regio in de volle breedte te dienen. Want Brussel is er voor u!
 
Graag wil is als ondernemer politieke verantwoordelijkheid gaan nemen en werk maken van werk. Het CDA heeft die ambities: kansen voor Europa, kansen voor Nederland en kansen voor Fryslân.  
 
Mag ik op uw steun rekenen? Ik maak er graag werk van.
 
Wim Eilering, Drachten
 
Twitter: @WimEilering
E-mail: wim@eilering.eu
www.cda.nl/wimeilering