Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
18 juni 2014

CDA over windenergie: geen extra plan of extra molens, hulp voor Súdwest Fryslân

Statenlid Fernande Teernstra (CDA) uit Bolsward wil plannen voor windmolens op land en/ of water kunnen afwegen. Hierbij haar bijdrage tijdens de Statenvergadering van woensdag 18 juni 2014.

Drie weken geleden hadden wij thuis vier Australiërs te gast. Op de vraag wat ze graag wilden zien in de twee dagen dat ze in Nederland waren, was het antwoord: windmolens en de Afsluitdijk! Ik kon ze op hun wenken bedienen, al bedoelden ze natuurlijk de Zaanse Schans voor wat betreft de windmolens.

 
Ik denk dat ik er geen woord aan lieg dat het voor iedereen een lastig verhaal is, de windmolens. Aan de ene kant duurzaam stroom willen produceren, aan de andere kant zuinig zijn op het landschap. Zo ook wij als CDA worstelen met deze balans. Schone energie is van ons allemaal. En we willen duurzamere bronnen: oude grondstoffen zoals aardgas en olie raken op en maken ons klimaat niet beter. Het opwekken van schone energie is niet alleen verstandig: als CDA’er vind ik het ook een maatschappelijk taak. We moeten de aarde niet met een schuld doorgeven aan nieuwe generaties. En deze markt is volop in ontwikkeling, maar nog niet zo ver dat we zonder windenergie kunnen.

Met minder molens, meer opwekken
In ons verkiezingsprogramma staat:
Om verrommeling van het landschap tegen te gaan dienen windmolens bij voorkeur op
zee of in een beperkt aantal clusters te worden geplaatst onder voorwaarde dat solitaire windmolens gaan verdwijnen."
 
Nu heb ik direct ons standpunt al prijsgegeven. Onder voorwaarde van sanering, draagvlak en participatie, willen wij graag met minder molens meer MW opwekken. Die voorwaarden zijn voor ons erg van belang. 530,5 MW is voor ons ook geen discussiepunt. Daar gaan we voor, maar daar blijft het wel bij!

Lef
En omdat wij ook erg duidelijk zijn dat beide opties voor ons mogelijk zijn of een combinatie daarvan, zijn wij ook blij met het lef van Fryslân foar de Wyn om de handschoen op te pakken om naast het windpark Fryslân in het IJsselmeer, op land te onderzoeken wat er mogelijk is, met inachtneming van de voorwaarden die ook voor ons zo belangrijk zijn. We hopen dat ze binnenkort een goed proces kunnen afsluiten en wij in het najaar een rapport tegemoet mogen zien.

Alle plannen afwegen
Dit advies nemen wij zeer serieus. Net als de plannen voor Windpark Fryslân en de lijnopstelling langs de Afsluitdijk. Daarom zouden wij graag alle plannen tegelijk willen afwegen. Dan kun je tot een gedegen gewogen besluit komen. Dat betekent dat wij ook nu nog geen ruimtelijke reservering willen doen voor het windpark Fryslân. Ook dat willen wij eind dit jaar gaan doen. Voor 1 januari 2015 zal er een keuze gemaakt moeten zijn. Maar dan graag middels echte communicerende vaten.

Wij willen nog wel een aantal opmerkingen meegeven aan het college en de collega statenleden:

1. Geen éxtra plan
Wij vinden het onaanvaardbaar dat indien andere provincies niet hun opgave halen, of niet snel genoeg zijn, de minister een extra plan in Fryslân gaat aanwijzen in het kader van de Rijks Coördinatie Regeling om maar aan zijn eigen doelstelling te komen. Hier wordt over gespeculeerd in het kader van het Enecoplan langs de Afsluitdijk.

2. Neem de geluiden serieus
Iedere dag wordt de discussie ingewikkelder. Allerlei belangen, veelal geld, komen om de hoek kijken. Het is lastig om af en toe de waarheid te onderscheiden van opgeklopte verhalen. Wij nemen alle geluiden uit de samenleving serieus, dus ook de aangeboden handtekeningen. Het wordt voor ons steeds lastiger een goed besluit te nemen.

3.Geen éxtra molens naar Fryslân
Het is ook nog onzeker wat er na 2020 gaat gebeuren. Wordt de ambitie dan weer verhoogd vanuit het Rijk? Wij vinden dat Fryslân aardig zijn nek uitsteekt voor wat betreft deze opgave nu. Er hoeft voorlopig niets bij.

4. Hulp aan Súdwest Fryslân
Súdwest Fryslân krijgt een hoog aandeel van de te realiseren opgave voor zijn rekening. Wij vinden het fantastisch dat ze daar ook niet voor weglopen, wij willen graag met hun de rommel helpen opruimen. Ook door Fryslân foar de wyn bieden we hulp aan SWF.
 

Meer info:

CDA-Statenlid Fernande Teernstra
06- 4700 7300

 

Reacties (1)

K Hijma-Bakker, Hege Hearewei 8 Hijum reageerde op zaterdag 21 juni 2014 om 21:13

bedankt foar dit stikje! Wy freegje ús ôf oft guon yn PS wol witte hoe\'t wynmûnen der fan tichtby útsjogge, wy krije it idee dat se der totaal gjin byld by hawwe(noch ôfsjoen fan de lûdsoerlêst ensf.)...........earst ferdjipje yn de wurklikheid en dan stimme........ús moaie Fryslân wurdt ferkwânsele.....as de net-erfaringsdeskundigen beslisse..........

Der binne oare mooglikheden, lykas sinnepanielen.......

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *