Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 juni 2014

13 miljoen euro voor weidevogels

Grutto's, Scholeksters, Kievitten: weidevogels die volgens het CDA bij de Friese cultuur horen. Maar de vogels staan onder druk, steeds minder weidevogels broeden hier. Terwijl Fryslân voor deze vogels een geschikt gebied was. "Eindelijk is er een aanpak" volgens CDA-Statenlid Fernande Teernstra uit Bolsward.

Want: er ligt nu een echte notitie voor de weidevogels. Woensdag 25 juni is een aanpak van 13 miljoen euro afgesproken voor de weidevogels. Het belangrijkste is dat er in Fryslân straks speciale kerngebieden voor de vogels komen, waar boeren en landeigenaren geld kunnen vragen voor speciaal weidevogelbeheer. Volgens het CDA zijn er vijf punten belangrijk rond de nota Weidevogels en de 13 miljoen euro.
 
1. Kennis en bewustwording
Bij een aantal boeren en weidevogelbeheerders is het kennisniveau over de weidevogels uitmuntend en onvoorstelbaar groot. En het delen daarvan is niet eens te leren, dat is gevoel. Toch krijgen wij ook signalen dat de kennis van mensen, die betrokken zijn bij en subsidie ontvangen voor weidevogelbeheer, niet helemaal up to date is.

Maar dat geldt ook voor de politiek. Hebben we goed door wat dit beleid voor weidevogels betekent voor de bedrijfsvoering van boeren? We hebben kennis nodig voor de toekomst. Het CDA wil met het weidevogelcentrum van de Dairy Campus onderzoeken of het mogelijk is deze kennis 'verplicht' bij te stellen, waar het nodig is. Een motie over samenwerking met de Dairy Campus van het CDA werd woensdag 25 juni aangenomen.
 
2. Innovatie
Het CDA pleit voor innovatie, nu er een speciale nota is. Want: wat als het beleid niet werkt? Hoe kun je bijsturen? De aanwezige bewustwording en kennisontwikkeling bij boeren moet je inzetten en uitbouwen. We zetten in op innovatie, met behulp van de ervaring van enkele koprinners en het kenniscentrum Dairy Campus in Leeuwarden. Een nota is mooi, waar het CDA toont meer ambitie en wil met een Plan van Aanpak vanuit de nota interactie met betrokken partijen, met hoor en wederhoor. De Dairy Campus kan dat trekken. Een motie over innovatie en weidevogels van het CDA werd woensdag 25 juni aangenomen.
 
3. Educatie
Fernande Teernstra pleitte ook voor meer educatie: "Drie weken geleden mocht ik te gast zijn bij de tweede prijs winnaars van de Sulveren Skries, de Werkgroep Vogelkijkhut Puoldyk uit Dronrijp. En deze heren hebben hun prijzengeld fantastisch besteed en zelfs persoonlijk bijgelegd, om een (drietalige!) lesbrief te ontwikkelen voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. We vragen de gedeputeerde te leren van het voorbeeld uit Dronrijp en deze in de rest van de provincie te gebruiken." Een motie over het lespakket van het CDA werd woensdag 25 juni aangenomen.
 
4. Vrijblijvendheid
Vervolgens vraagt het CDA om het nakomen van afspraken. Teernstra: "We lezen een mate van vrijblijvendheid in de notitie. Hoe houden we grip op de resultaten? En hoe wordt er nagegaan of afspraken met beheerders worden nagekomen? 13 miljoen is veel geld voor weidevogelbeheer. Er wordt gesuggereerd dat de controle tot nu toe niet geheel zuiver is omdat men elkaar en zichzelf nakijkt."

We lezen geen plan B. Wat als de inspanning veel te weinig opleveren? Dan is er geen enkele maatregel bedacht om op te schalen. Het CDA zorg over het mogelijke hiaten van de duurzaamheid van de maatregelen. Er vindt in onze ogen niet voldoende verankering plaats op basis van de huidige notitie. Gedeputeerde, wat gaat u hier mee doen?
 
5. Predatie
Eerder heeft het CDA al vaker aangekondigd roofdieren aan te pakken. Die zijn gevaarlijk voor weidevogels. Fernande Teernstra wil van de gedeputeerde weten hoe dit succesvol kan zijn. "Te meer omdat er geen geld op gezet wordt maar uitgegaan wordt van de vrijwillige inzet van ondermeer jagers?" Teernstra wijst op de discussie rond vangkooien, lichtbakken, dat werkt allemaal niet echt mee. "Misschien moet je niet per se zorg hebben voor nesten, maar vooral ook op kuikens als de eieren zijn uitgekomen..."
 

Meer info

CDA-Statenlid Fernande Teernstra
06-4700 7300

 

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *