Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 juni 2014

Tjalsma: "Nu echt gaan investeren in een sterkere Friese economie"

Fryslân moet nu echt gaan investeren in maatregelen die leiden tot economische structuurversterking. Dat stelde CDA fractievoorzitter Johan Tjalsma uit Leeuwarden bij de behandeling van het uitvoeringsplan Wurkje foar Fryslân. “We moeten vooral investeren in nieuwe innovatieve projecten, die blijvend zorgen voor een sterkere Friese economie,” stelde Tjalsma. Het CDA voorstel om geen nieuwe Quick Wins meer vast te stellen werd door een meerderheid van de Staten aangenomen.
 
Plus
Het doel van Wurkje foar Fryslân is het versterken van de Friese economie door een plus te zetten op de huidige economische regelingen in Fryslân. Een deel van het geld dat hiervoor beschikbaar is wordt ingezet voor ‘Quick Wins’, waarmee op korte termijn een effect kan worden gerealiseerd voor de Friese economie. Tjalsma: “Een aantal van deze Quick wins zijn nieuwe projecten, een aantal zijn echter oude regelingen die met het geld van Wurkje foar Fryslân nieuw leven worden ingeblazen.”
 
Nieuwe, innovatieve projecten
Het CDA wil niet meer van dit soort oude regelingen financieren met Wurkje foar Fryslân, maar juist investeren in nieuwe, innovatieve projecten. “Wij willen juist projecten die op de langere termijn zorgen voor een duurzame versterking van de Friese economie en werkgelegenheid,” gaf Tjalsma aan. “Er moet daarom voor worden gewaakt om te snel te veel geld te besteden aan al bestaande regelingen, die weliswaar snel kunnen worden uitgevoerd, maar waarvan niet bekend is wat zij op langere termijn opleveren. En daarom dus: geen nieuwe Quick Wins meer.”
 

Meer informatie:

Johan Tjalsma, CDA fractievoorzitter, (06) 1454 9224