Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 juni 2014

Ten Hoeve: "Zet werkzoekenden in bij uitrol snel internet in Fryslân"

Bij de uitrol van snel internet in de Friese buitengebieden moeten zoveel mogelijk werkzoekenden worden ingezet. Die oproep deed CDA Statenlid Peter ten Hoeve uit Ouwster-Nijega aan gedeputeerde Poepjes. De komende maanden wordt in de buitengebieden snel internet aangelegd. Inwoners kunnen daarvoor eenmalig een subsidie van € 500 krijgen.

Gedeputeerde Poepjes zei toe dat zoveel mogelijk werklozen zullen worden ingezet bij de aanleg van glasvezel. "We gaan daar permanent op inzetten. Na de zomer komen we met concrete werkafspraken en convenanten hierover." Gedeputeerde Poepjes heeft inmiddels de eerste glasvezelkabels al in de grond gelegd. “Mooi, dat getuigt van een snelle voortgang,” reageerde Ten Hoeve daarop. “Iedereen moet zo snel mogelijk toegang krijgen tot snel internet.”

€ 60 miljoen
De provincie Fryslân stelt de komende jaren € 60 miljoen vanuit de NUON-gelden beschikbaar voor de aanleg snel internet in de Friese buitengebieden. “Vanuit sociaal-maatschappelijk én economisch oogpunt is het van groot belang dat ieder huishouden in Fryslân toegang heeft tot een zeker basisniveau aan digitale diensten, onder meer op het gebied van Zorg en Onderwijs,” stelde CDA gedeputeerde Sietske Poepjes.
 
Te duur
Marktpartijen zijn, vanwege de hoge kosten, niet van plan om in de komende jaren internet aan te leggen in de Friese buitengebieden. Provinciale Staten stemden er daarom op 27 november 2013 al mee in om als provincie te zorgen voor snel internet in de buitengebieden.
 

Meer informatie:

Peter ten Hoeve, CDA Statenlid, (06) 3016 2577
 

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *