Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 juni 2014

De afspraken rond windmolens in Fryslân

Afgelopen woensdag 18 juni was een belangrijke dag voor de Friese toekomst van duurzame energie. De Provinciale Staten spraken in Leeuwarden af dat windmolens komen samen 530,5 megawatt aan schone energie opwekken. Maar wat houden deze afspraken precies in?
 
CDA: Schone energie is van iedereen.

CDA-woordvoerder windmolens Fernande Teernstra vindt de afspraken die gemaakt zijn prima. “In Fryslân gebeurt iets bijzonders. Ondanks de landelijke afspraken om 530,5 MW op te wekken, kiezen we voor samenspraak met de mienskip. We zeggen als CDA: ‘schone energie is van ons allemaal’. We dragen dit allemaal, dus willen we als politiek bij deze moeilijk beslissing overleg met de mienskip. We steunen daarom ook het proces van Fryslân foar de Wyn.”

Zorgen over maatschappelijke onrust
Het CDA-Statenlid heeft ook zorgen. Teernstra: “Pak de krant er maar eens bij. Het plaatsen van windmolens levert veel emotie op, terwijl veel mensen een toekomst willen waarin duurzame opwekking van energie heel gewoon wordt. Ik vind het belangrijk dat molens maatschappelijk verantwoord zijn: iedereen moet hierin mee kunnen delen. De afspraken die we nu gemaakt hebben, zorgen hier voor. Als CDA zijn we tegen verrommeling van het landschap, molens op zee of in bepaalde clusters zorgen hiervoor. Alleenstaande molens moeten op den duur verdwijnen. Het komende najaar wordt spannend”


Wat gaat er het komende jaar allemaal gebeuren?

18 juni 2014:              
De provinciale politiek spreekt uit om in 2020 het aantal van 530,5 MW
aan energie op te wekken door windmolens.

1 juli 2014:                 
Andere provincies moeten bij minister Kamp aangeven waar ze wind
molens plaatsen. Fryslân heeft uitstel gekregen omdat bij ons het initia-
tief ‘Fryslân foar de Wyn’
nog afgerond moet worden. Het is nog niet
duidelijk hoeveel windmolens in het Ijsselmeer komen te staan. Fryslân
wacht af wat de uitkomsten zijn van een onderzoek naar molens op
land.

15 oktober 2014:       
De groep Fryslân foar de Wyn presenteert haar bevindingen. Waar
passen windmolens op land, als oude molens worden opgeruimd en
er draagvlak is bij lokale bevolking. En waarbij de mienskip meedeelt in
de opbrengsten. De uitkomsten zijn een rapportage.

oktober 2014:            
Een commissie onder leiding van oud-minister Winsemius pakt het
rapport van Fryslân foar de Wyn op, en schrijft een advies aan het col-
lege van Gedeputeerde Staten.

november of december 2014:          
De Provinciale Staten besluit waar én hoeveel molens
geplaatst worden. In juni werd al duidelijk dat de Friese
politiek maximaal 530,5 MW toestaat. Meer molens dan
nodig is niet aan de orde.

1 januari 2015:                      
Minister Kamp ontvangt de Friese resultaten hoe de 530,5 MW
aan windenergie wordt opgewekt.
 

Meer info:

CDA-Statenlid Fernande Teernstra
06-4700 7300

 

Reacties (3)

Henk Daalder Pak de Wind reageerde op zaterdag 28 juni 2014 om 13:44

Jammer dat CDA Fryslan niet veder kijkt dan \"de onrust\".
Die onrust ontstaat, doordat burgers worden buitengesloten van voordeel uit windmolen.
Het concept dorpsmolen is door Friezen uitgevonden. Maar nu zijn het uitsluitend investeerders die gaan verdienen aan windmolens.
Ook de mensen van Fryslân foar de Wyn vertegenwoordigen vooral investeerders, zij hebben geen geloofwaardige plannen of aanpakken, waarmee alle Friezern kans maken op voordeel uit windmolens.
Die investeerders verdienen geld, met wind, in en landschap dat eigenlijk beide van alle Friezen zijn.
En die investeerders krijgen subsidie die vooral door burgers wordt betaald.

Volksvertegenwoordigers zouden juist moeten opkomen voor het Volk. En aanpakken moeten afdwingen waarmee inwoners echt kans maken op voordeel uit die windmolens.
De investeerders willen dat niet, want ze zin bang voor minder gesubsidieerd rendement.

Maar dat hoeft helemaal niet
Als Fryslân foar de Wyn ook begint met de inwoners, alle Friezen een aanbod te doen, koop een stukje windpark voor eigen gebruik.
Dan worden de friezen die daaraan meedoen, ook eigenaar.
En omdat ze slechts een stukje voor eigen gebruik kunnen kopen, zit daar geen extreme winst in.
Bovendien gaan die Friezen hun stukje windpark betalen van spaargeld, dat anders maar 1% rente oplevert.

De commerciele financieringen van Fryslân foar de Wyn gebeurt met bankleningen van 3 tot 8% rente of ondernemers rendementen van 15% tot 25%.

Politici zouden de goedkopere aanpak moeten afdwingen.
Dat zorgt ook voor echt draagvlak, want vele Friezen krijgen dan voordeel uit die windmolens, als ze zelf een stukje windpark kopen.

Frans Kuipers reageerde op donderdag 3 juli 2014 om 11:41

Lees het FD van 3 juli over Centrale As aanleggen als Solar Road en lees de LC van 26 juni over zonnepanelen op vangrails. Uitbreiding van winst-molens is dan veel minder urgent. Of is de CDA-fractie in haar denken nog niet zover?

Jan Ploeg reageerde op donderdag 11 september 2014 om 14:07

De wind is van ons allemaal. Niemand kan dat claimen. Toch zijn er in Friesland pakweg 82 juridische entiteiten (boer, vennootschap, vereniging) die de revenuen, de netto winst opstrijken. En dat terwijl heel Friesland er last van heeft! Een paar worden er rijk van en de rest moet er voor bloeden. Waar is de veel geroemde solidariteit? Beter is het dat de volksvertegenwoordiging een provinciaal referendum uitschrijft. Dan wordt er hopelijk weer geluisterd! Zeker nu er tot minstens 2020 sprake is van een giga overcapaciteit aan (Duitse)(wind)energie.

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *