Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 augustus 2014

"Laat de Friese buurtbus rijden"

CDA-Statenlid Teus Dorrepaal uit Makkinga wil weten of er in Fryslân kansen liggen voor het (openbaar) vervoer in krimpregio's, nu er sprake is van een opmars van vrijwillige buschauffeurs op het platteland. Vorige week trok de landelijke vakbond, de FNV, aan de bel over verdringing van werk, wanneer in krimpregio's vrijwilligers senioren en schoolkinderen met eigen buurtbusjes vervoeren.Vreemde discussie
Teus Dorrepaal: "Vorige week las ik een Volkskrantartikel over minister Asscher  (PvdA) die nu precies wil weten wat een vrijwilliger is. Door krimp en bezuinigingen organiseren steeds meer dorpen hun eigen vervoer. Dat nu de minister en de vakbond bang zijn dat huidige buschauffeurs hun werk verliezen, kan ik begrijpen, maar het wordt zo wel een vreemde discussie. Goed bedoelende vrijwilligers worden zo in de verdediging geduwd."

Passen de vrijwilligers in de nieuwe aanpak?
Afgelopen juni sprak Provinciale Staten over het openbaar vervoer op het Friese platteland. Dorrepaal: "We hebben toen als bestuurders kritisch gekeken naar de plannen van gedeputeerde Kramer. Wat positief opviel is dat sommige lokale dorpen in onze provincie al rijden met een buurtbus. Zoiets juich ik enorm toe: laat de buurtbussen rijden. Ik vraag aan Kramer of in Fryslân ook meer vrijwilligers op een eigen dorpsbus rijden en of dit past in de nieuwe plannen."

Vragen aan gedeputeerde Kramer
Het CDA zoekt altijd ruimte voor de samenleving. Dorrepaal is van mening dat als de samenleving met vrijwilligers individuen kansen biedt voor een betere bereikbaarheid, een overheid deze individuele voorbeelden moet faciliteren. Het Statenlid uit Makkinga prijst juist de vrijwilligheid: "Onrendabele buslijnen op het platteland rijden de laatste jaren niet meer, de buurtbus is een uitkomst om toch 'iets' van openbaar vervoer te hebben."

De CDA-fractie stelt de volgende vragen aan Johannes Kramer, die zijn beantwoord op 2 september 2014:
 
 1. Is GS op de hoogte van de inhoud van het VK-artikel?
  Ja.

   
 2. Is volgens GS ook in Fryslân sprake van een opmars van vrijwillige buschauffeurs?
  Op dit moment is er geen sprake van een opmars. In Fryslân zijn zes buurtbusprojecten actief die grotendeels afhankelijk zijn van vrijwilligers. Deze projecten draaien inmiddels al meer dan 30 jaar naar volle tevredenheid. Daarnaast zijn er een aantal lokale projecten. In de toekomst verwachten wij wel een toename. Dat hangt samen met landelijke ontwikkelingen als de afname van de beschikbare financiële middelen en de opkomst van de participatiemaatschappij.
   
 3. Zo ja/ zo nee: hoeveel lokale initiatieven kent u op dit moment in onze provincie?
  Bij een inventarisatie die wij begin 2013 hebben laten uitvoeren zijn binnen Fryslân 105 kleinschalige vervoerprojecten geregistreerd.
   
 4. Bent u net als het CDA van mening dat lokale initiatieven, zoals een buurtbus met vrijwilligers, aangemoedigd moeten worden?
  In onze visie Duurzaam Openbaar Vervoer hebben wij aangegeven dat lokale initiatieven een belangrijke rol spelen bij de ontsluiting van het platteland. Daarom hebben wij de subsidieregeling Bûtentit Foartit ingesteld om dergelijke initiatieven te stimuleren. Overigens zien wij met name bij de dikke lijnen ook in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor vervoerbedrijven met beroepschauffeurs.
   
 5. In hoeverre past deze ontwikkeling volgens Gedeputeerde Kramer in het afgelopen juni vastgestelde stuk Beleid Landelijk Vervoer? 
  Deze ontwikkeling past volledig binnen het beleidsstuk ‘verbetering vervoer in het landelijk gebied’, dat u op 18 juni jongstleden heeft vastgesteld.

Voor meer info:

CDA-Statenlid Teus Dorrepaal, 06-20696774

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *