Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
23 augustus 2014

Tineke Schokker geeft officiële startsein project "Waddengebied in de Oorlog"

Op alle Friese Waddeneilanden zijn voorbereidingen getroffen voor de ontsluiting van het aanwezige oorlogserfgoed (Atlantikwall). In gezamenlijkheid is daar door de stichting Waddencentra een 1,5 miljoen euro kostend projectvoorstel voor ontwikkeld. Het project wordt voor 80% gefinancierd door het Waddenfonds en de Provincie Fryslân. Op vrijdag 22 augustus heeft gedeputeerde Tineke Schokker, tevens voorzitter dagelijks bestuur Waddenfonds, de officiële start ingeluid van dit project, in de kantinebunker van het Tigercomplex op Terschelling.Waddeneilanden onderdeel Atlantikwall
De eilanden vormden tijdens de tweede wereldoorlog een onderdeel van de Atlantikwall, een verdedigingslinie die werd aangelegd van de Noordkaap in Noorwegen tot de Frans-Spaanse grens bij de Golf van Biskaje. Deze Atlantikwall is 5300 km lang. Een strikt toegepaste standaardisatie maakte het mogelijk om in een relatief korte tijd vele tienduizenden verdedigingswerken aan te leggen. Omdat de eilanden tot verboden gebied (Sperrgebiet) werden verklaard zorgde dit voor een vrij unieke situatie. Volledig geisoleerde gemeenschappen kregen te maken met een forse bezettingsmacht die bovendien nog allerlei verdedigingswerken ging aanleggen. Op Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog zijn de meeste verdedigingswerken zichtbaar. Op Ameland zijn veel van deze werken verdwenen door sloop en kustafslag.

Ontsluiting fysiek erfgoed
Op Vlieland zijn een aantal jaren geleden plannen ontstaan om de stelling H12 te herstellen en open te stellen voor publiek. Op voorstel van de Provincie Fryslân is toen besloten deze plannen eilandbreed aan te pakken. Op elk eiland zijn sinds een aantal jaren enthousiaste groepjes bezig met ideeën, onderzoek en concrete acties voor ontsluiting en inrichting van verschillende bunkercomplexen. Via de Stichting Waddencentra hebben zij overheden (o.a. gemeenten en provincie Fryslân) en organisaties zoals Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zover gekregen mee te investeren in een verbindend projectplan voor het Waddengebied.

Projectplan ‘’Waddengebied in de Oorlog’’
Het project zoekt bij het toegankelijk maken van de bunkercomplexen op de Waddeneilanden aansluiting bij het Europees netwerk Atlantikwallplatform.eu. Er is een structurele samenwerking met bezoekerscentra, musea, VVV’s en Marketing Fryslân. De bestaande website ‘’Waddenindeoorlog.nl’’ wordt uitgebreid. Een GPS (fiets)route langs het oorlogserfgoed op de Waddeneilanden en op de Friese kust, vormt ook onderdeel van het project.

Bron: http://www.waddenpost.nl/nl/terschelling/nieuws-blogs/waddengebied-de-oorlog