Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
10 september 2014

Aanleg glasvezel in buitengebied gaat van start

Nieuws van gedeputeerde Poepjes

De aanleg van glasvezel op het Friese platteland gaat van start. Ruim 400 woningen en bedrijven in het buitengebied van Fryslân krijgen binnenkort glasvezel. Acht projecten in Fryslân krijgen hiervoor subsidie van de provincie Fryslân. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Er is heel hard gewerkt door de verschillende partijen om dit voor elkaar te boksen. Nu is het zaak om zo snel mogelijk de schep in de grond te zetten. De provincie begeleidt de partijen hierbij waar nodig.”

De kosten van de aanleg voor deze acht projecten - o.a. in de Brekkenpolder, Follega-Easterga, Sybrandahûs, Surhuisterveen en Langedijke - kosten ruim € 2,5 miljoen. De provincie betaalt hiervan de helft; de andere helft wordt betaald door de mensen die gebruik willen maken van het glasvezelnetwerk. De partijen hebben nu drie maanden de tijd om de financiering voor het project rond te krijgen. Op 1 juni 2015 moeten de projecten gereed zijn.

30.000 adressen
"Maar hier blijft het niet bij," verwacht Poepjes. "Er zijn 30.000 percelen in Fryslân waar nu nog gebruik wordt gemaakt van een telefoonlijntje. Ruim 5500 mensen hebben al aangegeven graag aan glasvezelaansluiting te willen hebben." In totaal heeft de provincie hiervoor € 60 miljoen beschikbaar in een speciaal Breedbandfonds. "Er is genoeg geld, maar als je het animo nu al ziet zou het best kunnen dat we snel door ons budget heen zijn," aldus Poepjes.  

Breedbandfonds
In maart van dit jaar lanceerde de provincie een subsidieregeling voor kleinschalige pilotprojecten. Tot 1 juni 2014 konden belangstellenden subsidie aanvragen voor snel internet in hun dorp/gemeente. Deze subsidieregeling is de opmaat naar grotere glasvezelprojecten via het Breedbandfonds en –loket. Met het fonds en het loket ondersteunt de provincie de aanleg van een netwerk voor snel internet in de buitengebieden van Fryslân. Dit zijn gebieden waar nog geen kabel- of glasvezelaansluiting aanwezig is.

Aanmelden
Belangstellenden voor een glasvezelverbinding kunnen zich aanmelden op www.friesland.opglas.nl. Op deze manier brengt de provincie samen met de Coöperatie Fryslân Ring in beeld waar in Fryslân de behoefte aan snel internet het hoogst is. Naar verwachting start het Breedbandloket met haar werkzaamheden op 1 januari 2015 en het Breedbandfonds rond de zomer van 2015.

Luister naar gedeputeerde Poepjes op Omrop Fryslân:
http://www.omropfryslan.nl/nijs/oanlis-glesfezel-butengebiet