Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
18 september 2014

Groeiende rol voor sportverenigingen in tegengaan eenzaamheid

Sportclubs gaan een steeds grotere rol spelen in het tegengaan van eenzaamheid. Tijdens een werkbezoek aan de Leeuwarder wijk Nylân op 11 september 2014 werden CDA Statenleden en CDA raadsleden van Leeuwarden daarover bijgepraat. “Bijzonder waardevol,” reageerde CDA Statenlid Fenny Reitsma. “Mensen worden niet alleen geactiveerd om meer te bewegen, maar komen zo ook met anderen in contact.”

 

Wandelvoetbal
In de wijk Nylân wonen veel ouderen, waarvan velen hun huis niet uit komen. Naast eenzaamheid is ook vaak sprake van stille armoede; veel mensen moeten rondkomen van een uitkering, en hebben geen geld voor activiteiten. De Leeuwarder Zwaluwen haakt aan op deze sociale problematiek. Jens Dijkstra, trainer bij de Leeuwarder voetbalclub, vertelde over de verschillende initiatieven die er zijn opgezet, waaronder ‘wandelvoetbal’ voor ouderen. “Sport wordt méér dan alleen trainen en wedstrijden spelen,” vertelde hij. “Het is steeds vaker een instrument voor een betere gezondheid en meedoen in de samenleving.”


Harm Mink van het Wijkpanel Nylân geeft een rondleiding door de wijk en vertelt ondertussen over  verbeteringen in de wijk, waaronder energiezuinige nieuwbouwwoningen, plannen voor het opknappen van het park en een door bewoners opgezette vlindertuin.
 
Aandachtsgebieden
Reitsma was erg enthousiast over de sportactiviteiten, maar plaatste er wel een kanttekening bij. “De deelnamekosten zijn weliswaar heel laag, maar ook een klein bedrag is al snel te veel voor ouderen met een kleine uitkering. Wellicht kan de WMO of het armoedefonds hier iets in betekenen.” Reitsma wil graag sportverenigingen actiever inzetten in gebieden in Fryslân met bijvoorbeeld een hoge werkloosheid, stille armoede en eenzaamheid. “In de Stelllingwerven, waar de CDA-pilot ‘aandachtsgebieden’ nu loopt, worden ook al buurtsportcoaches ingezet om zowel jongeren als ouderen in beweging te krijgen. Wellicht kan dat worden verbreed in samenwerking met plaatselijke sportverenigingen.”
 

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, CDA Statenlid, (06) 46251360
 

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *