Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 september 2014

Bitter politiek besluit ganzenaanpak

Statenlid Fernande Teernstra (CDA) is ontstemd over het vaststellen van de Friese ganzenaanpak. De komende twee jaar gaan jagers er weliswaar voor zorgen dat er minder ganzen in Fryslân zijn, zodat er minder schade ontstaat voor boeren en natuur, maar daarna maakt het niet meer uit wat de resultaten zijn. Immers: voor 2016 is al afgesproken dat de ganzen vier maanden rust krijgen. Teernstra: “De politiek is nu zijn eigen probleem.”Evalueer de aanpak, handel er naar
In de Statenvergadering van 24 september 2014 was het CDA het oneens met een voorstel om ganzen twee jaar lang méér te verjagen naar rustgebieden en bepaalde soorten af te schieten, om ze daarna met met rust te laten. Teernstra: “We willen pas na een evaluatie in 2016 kijken welke maatregelen dan nodig zijn. Dat kan betekenen dat de ganzen inderdaad vier maanden rust krijgen, maar kan ook betekenen dat ze nog een extra periode verjaagd moeten worden.” Hierbij gaat het om het zogenaamde lerende vermogen van ganzen: als de vogels eenmaal een plek hebben gevonden, blijven ze terugkomen. Met de aanpak worden bepaalde soorten verjaagd, of afgeschoten, om uiteindelijk op een aanvaardbaar aantal te kunnen verwelkomen.
 
Oplossingsgericht
In reactie op het voorstel van het CDA over de evaluatie reageerde gedeputeerde Kramer (FNP) dat hij geen draagvlak hiervoor zag bij natuurorganisaties. Hierop is het CDA-voorstel aangepast en is contact gezocht met belangrijke steun voor de ganzenaanpak, de LTO en Staatsbosbeheer. Teernstra: “Ik ben oplossingsgericht aan de slag gegaan en heb mijn taak als volksvertegenwoordiger serieus genomen door contact te zoeken met de achterban.” Deze bleken het er mee eens te zijn om in 2016 eerst te evalueren, om te kijken wat dan nodig is voor de ganzenaanpak.

Politiek als probleem
In het debat bleek dat gedeputeerde Johannes Kramer en ook de PvdA-fractie landelijke natuurbelangenorganisaties mee wilden nemen in een Friese ganzenaanpak. De PvdA meldde bij monde van Riek van der Vlugt dat "Landelijke organisaties als de dieren- en vogelbescherming hier ook mee moeten kunnen leven." Fernande Teernstra reageerde hier op dat landelijke organisaties niet meebetalen, en dat er bovendien in Fryslân een omgekeerde situatie is met de rest van het land: “We hebben hier meer winter- dan zomerganzen, in vergelijking met de rest van Nederland. De politiek is nu zijn eigen probleem, door slechte argumentatie.” D66-Statenlid Hettinga was ook tegen het CDA-voorstel, omdat ‘er met het CDA-voorstel in 2016 opnieuw onderhandeld moet worden, alvorens de politiek een besluit neemt en dat dit tijd kost’.

C02-aanpak
Het CDA ontdekte dat het vergassen van bepaalde ganzensoorten met CO2 een oplossing kan zijn, zonder dat er problemen met het Europese recht zijn. Kramer gaf aan dat CO2 als inzet voor Friese ganzen opgepakt wordt, maar dat dit alleen geldt voor de zomerganzen.
 

Meer informatie:

Fernande Teernstra, CDA Statenlid, (06) 4700 7300
 
 

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *