Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
27 oktober 2014

CDA Fryslân: "Molens in IJsselmeer? Dan streek compenseren!"

Windmolens moeten allereerst op het Friese platteland worden geplaatst, op die plaatsen waar daarvoor draagvlak is onder de omwonenden. Als daarmee niet de totale doelstelling van 530,5 MW voor Fryslân wordt gehaald, mogen er ook windmolens in het IJsselmeer komen, op voorwaarde dat de streek daarvoor wordt gecompenseerd. Dat is het standpunt van CDA Fryslân. CDA fractievoorzitter Johan Tjalsma: “Wij zien dit graag uitgewerkt in wat wij noemen ‘Fryslân foar de Wyn 2.0’.”
 
Draagvlak, participatie en sanering
Voor het CDA zijn voor de plaatsing van windenergie steeds drie voorwaarden van belang geweest. “'Er moet draagvlak voor zijn onder de omwonenden; zij moeten kunnen participeren in de windmolens - ze moeten er zelf ook iets aan hebben dus - en oude molens moeten worden opgeknapt of weggehaald,” licht Tjalsma toe. “De rapporten van Fryslân foar de Wyn laten zien dat het mogelijk is om, op deze voorwaarden, windmolens in Fryslân te plaatsen. Er is ook een lijst waarbij na aanpassingen nog mogelijkheden tot plaatsing zijn, rekening houdend met die voorwaarden.”
 
Geen gesplitste dorpen
De rapporten laten echter ook zien dat er nog veel onvrede en onrust heerst in Fryslân. Tjalsma: “Soms krijgen wij het gevoel dat dorpen dreigen te splitsen. Dit kan niet de bedoeling zijn; als CDA kunnen, willen en zullen we dat niet accepteren. Alle molens mogen alleen geplaatst worden onder de voorwaarden ‘draagvlak, participatie en sanering’.”
 
Windmolens in het IJsselmeer
Als locatie voor de plaatsing van windmolens is ook het IJsselmeer aangewezen. “Als er op het Friese platteland onvoldoende draagvlak is voor de plaatsing van windmolens, is het CDA bereid om over te gaan tot plaatsing in het IJsselmeer,” stelt Tjalsma. Dan gelden er wat het CDA betreft wel een aantal harde eisen:
  • Als er een windmolenpark in het IJsselmeer komt, moet de streek worden gecompenseerd;
  • Er moet een brede sluis in de Afsluitdijk komen, en economische en toeristische voorzieningen aan de IJsselmeerkust moeten worden versterkt – beide gefinancierd vanuit een fonds met daarin de opbrengsten van de windmolens;
  • Voor het plaatsen op het IJsselmeer gelden wat het CDA betreft dezelfde voorwaarden als voor plaatsing op het Friese platteland;
  • Als in andere provincies niet genoeg windmolens (kunnen) worden geplaatst, dan moeten die niet óók nog naar Fryslân komen. 530,5 MW is de grens, niet meer. Dit is voor het CDA een harde voorwaarde;
  • Het gebied waar de molens worden geplaatst moet vrij blijven voor recreatief verkeer; er mogen geen beperkingen komen voor medegebruik;
  • Het college moet deze wensen in de onderhandelingen met het ministerie van EZ meenemen en verzilveren.
 
Geen kapitaalvernietiging
Het CDA wil ook graag dat oude molens worden gesaneerd, maar plaatst daarbij wel een kanttekening. “Dat moet niet leiden tot het opruimen van molens die nu nog een economische en technische levensduur kennen. Wij zijn niet voor kapitaalvernietiging,” legt Tjalsma uit.
 
Meer duurzame energie
Het CDA heeft de afgelopen jaren een duidelijke keuze gemaakt voor duurzame energie. “Wij willen onafhankelijker zijn van fossiele brandstoffen, en moeten een transitie doorgaan naar een meer duurzamere energievoorziening,” aldus Fernande Teernstra, CDA Statenlid en woordvoerder windenergie. “Dat houdt in dat we energie op nieuwe manieren moeten opwekken: bijvoorbeeld energie uit getijdeverschillen of combinaties zoet en zout water, zonne-energie, windenergie en andere nieuw te ontwikkelen energiebronnen. De hard veranderende internationale ontwikkelingen stimuleren ons in deze keuze.”
 

Meer informatie:

Johan Tjalsma, fractievoorzitter CDA Fryslân, (06) 14549224
Fernande Teernstra, CDA Statenlid, (06) 4700 7300
 
 

Reacties (3)

Frans Kuipers reageerde op woensdag 5 november 2014 om 15:59

1. Hoe kan het dat de energiecentrale in het Eemsgebied en bij Rotterdam al 5 jaar stil staan?

2. Waarom worden bij stilstand van windmolens (is gemiddeld 4 maand per jaar) de door steenkool gestookte energiecentrales in werking gezet?

3. Wie verdient er het meeste aan windenergie?

Groet,

Frans Kuipers

J.Jongsma reageerde op woensdag 5 november 2014 om 17:00

Moeten we nog wel zoveel molens plaatsen ?
In Frankrijk wordt op dit moment gewerkt aan de wereldwijde ontwikkeling van een kernfusiereactor volkomen veilig.
Het gaat om schone onuitputtelijke energiewinning.
De verwachting is dat deze kernfusiereactor vanaf 2020 in bedrijf gaat.

Ultsje Wiersma reageerde op woensdag 5 november 2014 om 18:51

De tijd dringt,Kamp heeft haast, voor 1 januari moet de Povinsje Fryslân helder aangeven waar we de windturbines gaan plaatsen.
Fryslân foar de Wyn heeft duidelijke uitspraken gedaan voor A en B projecten,beide kansrijk.
CDA doe iets met dit gedegen onderzoek. Hier ligt een kans.
Gaan we voor eigen beheer en regie of laten we ons overleveren aan de grote projectontwikkelaars in het IJsselmeer.
Kansen, niet alleen maar bedreigingen. Opschaling en sanering en tevens ruimte voor de doarpsmûnen.
Liever een vitaal zwembad in Wommels dan een dorp van dode stenen.

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *