Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
29 november 2014

CDA kiest voor dubbele lijnopstelling Afsluitdijk

Op de ledenvergadering van het CDA Fryslân op zaterdag 29 november heeft de partij een keuze gemaakt voor een dubbele lijnopstelling langs de Afsluitdijk. Het CDA komt daarmee tegemoet aan de verschillende geluiden vanuit de recreatie- en toerisme sector, insprekers tijdens de hoorzittingen en het unanieme verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Nieuwe energie
Lijsttrekker Sander de Rouwe: "Een dubbele lijnopstelling past bij de robuustheid van de Afsluitdijk en voorkomt een forse aantasting van het Friese landschap. De Afsluitdijk werd in de vorige eeuw gebouwd om mensen te beschermen en te verbinden, maar gaat ons in de toekomst ook energie geven.” Het CDA ziet de Afsluitdijk daarmee als een toekomstig nationaal icoon van innovaties op gebied van energieopwekking, veiligheid en bereikbaarheid. Eerder pleitte het CDA al voor het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand en een naviduct. De leden stemden hier zaterdag mee in.

Eigen baas
Voor de realisatie van een dubbele lijnopstelling langs de Afsluitdijk wil het CDA dat ondernemers, bewoners en de gemeente betrokken worden bij de uitwerking van deze plannen. De hoorzittingen van afgelopen weken lieten zien dat Friezen, ondanks grote bezwaren, bereid zijn om mee te denken over het inpassen van windmolens. Fractievoorzitter Johan Tjalsma: "We zien en herkennen de ideologische bezwaren tegen windmolens, maar in Fryslân gaat over het over de vraag of je zelf iets te zeggen hebt over de plaatsing, of je dit over laat aan VVD-minister Kamp. 'Wy dogge it sels wol' past beter bij de
Friese cultuur en zelfstandigheid die we willen uitstralen.

Eventueel referendum
Het CDA is ook positief over een eventueel referendumverzoek mocht de samenleving dit daadwerkelijk van de provincie vragen. Sander de Rouwe: "De provinciale Staten hebben dit bewust zelf mogelijk gemaakt. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Een referendum over dit onderwerp zou best kunnen, ook omdat het hier om iets zeer fundamenteels gaat. We hebben het hier niet over de kleur van de dienstauto."
 

meer info

Sander de Rouwe: 06-29592440
Johan Tjalsma: 06-14549224

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *