Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 november 2014

Breedbandloket gegund aan Fryslânring

Nieuws van gedeputeerde Poepjes

In januari 2015 start het Breedbandloket van de provincie Fryslân. Voor de zomer van 2015 start het Breedbandfonds. Hiermee ondersteunt de provincie de aanleg van een netwerk voor snel internet in de buitengebieden van Fryslân.


Het Breedbandloket is op 15 augustus 2014 via een openbare Europese aanbesteding als opdracht in de markt gezet. De Coöperatieve Vereniging Fryslânring U.A. schreef zich als enige marktpartij hiervoor in. De inschrijving is beoordeeld als economisch meest voordelige inschrijving. Gedeputeerde Staten van Fryslân gunnen daarmee de opdracht aan Fryslânring U.A.

Meer informatie over breedband in Fryslân is te vinden op www.fryslan.nl/snelinternet.