Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 december 2014

Ten Hoeve: "Laat bedrijfsleven bijdragen aan promotie van Fryslân"

“Toeristische organisaties en het bedrijfsleven moeten in de toekomst een grotere financiële bijdrage kunnen leveren aan de promotie van Fryslân.” Dat stelde CDA Statenlid Peter ten Hoeve op 10 december bij het beschikbaar stellen van budget voor Merk Fryslân, de organisatie die sinds oktober verantwoordelijk is voor de Friese marketing.


Ringrijderij in Oldeberkoop.
 
“Toeristische organisaties, het zakelijke bedrijfsleven, scholen, gemeenten en woningcorporaties hebben veel baat hebben bij een goede regiomarketing, ook ná Culturele Hoofdstad in 2018,” stelde Ten Hoeve. “Het zou goed zijn als Merk Fryslân niet enkel een overheidsinstelling is, maar ook wordt gedragen door belanghebbende partijen en organisaties.”

Financiële bijdrage
Het CDA heeft Gedeputeerde Staten daarom gevraagd om er naar te streven dat belanghebbende marktpartijen en organisaties in Fryslân in de loop van de jaren een grotere (financiële) bijdrage leveren aan de begroting van Merk Fryslân. Gedeputeerde De Vries gaf aan dat zij dat als een steun voor Merk Fryslân zag.
 
Versnipperd
In de afgelopen jaren was de marketing en promotie van Fryslân versnipperd en verspreid over meerdere kleinere toeristische organisaties. Dat werkte in de praktijk niet goed en daarom was er behoefte aan duidelijke regie door één centrale organisatie voor marketing en promotie, zeker met het oog op Culturele Hoofdstad in 2018. Sinds 1 oktober 2014 voert Merk Fryslân daarom de regie op het gebied van de marketing en promotie van Fryslân en de Wadden.
 

Meer informatie:

Peter ten Hoeve, CDA Statenlid, (06) 3016 2577