Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
18 december 2014

Fryslân kiest voor windmolens langs en op de Afsluitdijk

In de finale van het lange Friese windmolendebat was er op 17 december duidelijkheid: Provinciale Staten koos voor windmolens langs en op de Afsluitdijk. "De Afsluitdijk werd gebouwd om ons te beschermen en te verbinden, maar gaat ons in de toekomst ook energie geven" zegt CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma. Hiermee gaat een wens van het CDA Fryslân in vervulling.

Een eigen proces
Doordat de Staten besloten de Afsluitdijk aan te wijzen als locatie, voldeden de Friese politici aan een afspraak met minister Kamp van Economische Zaken: 'Wijs voor 1 januari 2015 locaties voor windmolens aan'. In juni van dit jaar gaf Fryslân al een klap op de opdracht voor 530,5 MW en vroeg uitstel van Den Haag om een eigen proces te mogen organiseren, waarin samen met Friese betrokkenen gekeken werd naar locaties. Hier kwam naast de Afsluitdijk ook een park op de kop van de Afsluitdijk en bij de Noordoostpolder bij. Samen met de bestaande windmolens die er al staan, haalt Fryslân de taak om 530,5 MW op te wekken uit windenergie voor het jaar 2020.Moeilijk, maar wel afgewogen
Johan Tjalsma blikt terug op een lastig besluit: "De afgelopen weken waren moeilijk, maar er ligt nu wel een afgewogen keuze. Er is duidelijkheid. Als CDA'ers kijken we prettig terug op de hoorzittingen en het initiatief van Fryslân foar de Wyn. We vinden draagvlak erg belangrijk, en voor de Afsluitdijk is die er."

De fractievoorzitter benadrukt dat er in de coalitie met PvdA en FNP gekozen is voor Friese spelregels. "Een gevaar was dat Friezen niet mee kunnen doen in een windmolenproject. Dit kregen we nadrukkelijk mee, naast het landschappelijke aspect en het saneren van oude alleenstaande molens. Met het kiezen voor een uitvoeringsorganisatie houden we de uitgangspunten van Fryslân foar de Wyn en het avies van de commissie Winsemius overeind."

Hoe nu verder?
Met het besluit van de Friese politiek geeft gedeputeerde Hans Konst (Economie) de locaties door aan het ministerie. Er is in de Statenvergadering van 17 december ook afgesproken dat gedeputeerde Konst terugkomt met de reactie. Tjalsma: "We hebben inmiddels vanuit Fryslân een duidelijk signaal afgegeven. In de Tweede Kamer is de Afsluitdijk altijd in beeld geweest. Ook in de plan-MER is de locatie meegenomen. Kamp en ook minister Schultz van Infra spraken eerder uit houden rekening met draagvlak. Wij hebben er alle vertrouwen dat deze minister de Friese keuze respecteert."


Meer informatie:

CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma, 06-14549224