Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
18 december 2014

"De Afsluitdijk als icoon voor nieuwe energie"

"Vandaag sluiten we in het democratische middelpunt van Fryslân een lang proces af. Voor het CDA was met het opstellen van het coalitieprogramma 'Nije enerzjy foar Fryslân' samen met de PvdA en de FNP in 2011 al duidelijk dat we inzetten op nieuwe energiebronnen."
De bijdrage van Johan Tjalsma, fractievoorzitter CDA Fryslân, tijdens de Statenvergadering van 17 december 2014.


Namens de fractie wil ik de insprekers tijdens de hoorzitting bedanken. Mooie verhalen, duidelijke bijdrages van bijna 100 insprekers die inspraken. Bijeenkomsten van betrokkenheid.
De aarde heeft de mensheid niet nodig, de mensheid de aarde des te meer. Het wordt tijd voor  ons om nu keuzes te maken. We komen straks op een punt dat het tij letterlijk en figuurlijk niet meer te keren valt.

Je kunt molens mooi vinden of lelijk. Je kunt vasthouden aan een gestold tijdsbeeld. Zoals Fryslan nu is was het 50 jaar geleden niet. En 50 jaar geleden was het weer anders dan rond 1500….. Ooit was het hier leeg. Toen verschenen boerderijen, terpen, kerken, huizen, molens. Objecten die door de mens in het landschap zijn geplaatst en nu met veel inspanning beschermd worden.

Het is volgens mij nu tijd om stappen te maken. Beslissingen te nemen die mogelijk minder populair zijn bij een deel van de bevolking. Echter een volksvertegenwoordiger dient het grotere plaatje voor ogen te houden. Met zorg voor de toekomst, ook die van onze kinderen. Als wij willen dat die ook van onze mooie provinsje Fryslan kunnen blijven genieten.

De discussie over locaties voor windmolens was zogezegd een lang proces, maar ook een mooi proces. We onderscheiden ons als Fryslân door dit mei-inoar te doen. Misschien dat minister Kamp zich achter de oren moest krabben toen we hem vroegen om als Fryslân uitstel te vragen voor de locaties. Maar ik geloof dat we dankzij een unieke Friese aanpak hem over de streep haalden.  We vinden dat we allemaal eigenaar zijn van de toekomst. Het is een toekomst die meeluistert naar wat we vandaag zeggen.

Het mag duidelijk zijn dat het CDA inzetten om molens langs en op de Afsluitdijk. We zien hiervoor de meeste draagvlak. Ook bestuurlijk. Onze Kamerfractie in Den Haag heeft al een paar jaar samen met GroenLinks de locatie een warm hart toegedragen.

En waarom ook niet? De Afsluitdijk werd in 1933 opgeleverd om ons te beschermen en te verbinden met West-Nederland. We zien graag dat de dijk ons in de toekomst ook energie gaat geven.
Gedeputeerde Schokker sloot vorige maand een mooi convenant af met Noord-Hollandse en Friese partijen. O.a. de Blue Energyactiviteiten en de Vismigratierivier maken de Afsluitdijk een nieuw icoon. De plaatsing van molens past in dat plaatje van een energiedijk. De waarde van de Afsluitdijk is dan toekomstbestendig.

Het voorliggende voorstel van Gedeputeerde Staten spreekt over een clusteropstelling als windpark in het IJsselmeer. We dienen een amendement hierop in, dat uitspreekt om molens op en langs de Afsluitdijk te zetten. De PvdA heeft het amendement ingediend ook mede namens ons, wij zijn blij dat we dit gezamenlijk kunnen indienen. Het gaat vandaag om een meerderheid en een breed gedragen oplossing voor ons Fryslan. De Afsluitdijk is deze oplossing. 

We houden ons vast aan het GS-voorstel waarin ook nadrukkelijk de 'uitvoeringsorganisatie' genoemd wordt. Onze Friese aanpak, je zou het ook 'Friese spelregels' kunnen noemen, moeten volgens het CDA gehanteerd worden in de verdere uitwerking van het GS-uitstel.  In het kort komen de Friese spelregels neer op ‘participatie, draagvlak en sanering.’

In Fries spreekwoord zegt: “Op it ein fan de fûke, fangt men de fisk.”
Voorzitter, na een lang en mooi proses waarin we samen spraken, in debat gingen maar als politiek ook luisterden, komen we tot besluitvorming. 

De fisk die we vangen is een Fryslân dat we op een verstandige manier doorgeven aan nieuwe generaties.We zetten als CDA in voor een dubbele lijnopstelling die past bij het nieuwe karakter van de Afsluitdijk. En willen voor Friezen die daar in mee willen participeren ruimte vinden.
met behoud van het eigen landschap.
 

Meer informatie:CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma, 06-14549224

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *