Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
16 januari 2015

Gebied rondom N381 ook veilig en leefbaar

Ook wegen rondom de N381 Drachten – Drentse grens worden in het kader van gebiedsontwikkeling aangepakt. Roelofs Beheer BV heeft het contract gegund gekregen om een aantal wegen opnieuw in te richten. Het gaat om de kruisingen in Frieschepalen, Selmien East, Mounleane, Merkebuorren, Herenweg-Bovenweg-Zwetteweg en Wester Es.Veiligheid en leefbaarheid
De Mounleane, Herenweg-Bovenweg-Zwetteweg en de Wester Es worden optisch versmald doordat de zijkanten van de weg in een donkere kleur asfalt zijn. Kruispunten worden zichtbaarder door het gebruik van een kleur of door bijvoorbeeld klinkers. Dit heeft een attentie verhogende en snelheid beperkende werking. De nieuwe maximumsnelheid is 60 km per uur. Een deel van de Merkebuorren, binnen de bebouwde kom, wordt opnieuw ingericht. De snelheid blijft 30 km per uur. De kruising in Frieschepalen wordt ingericht met zitelementen. Ook het kruispunt in Selmien East krijgt een shared space achtige inrichting. Dit betekent dat er een gemeenschappelijk plein wordt gemaakt waar alle weggebruikers dezelfde ruimte delen.

Themamagazine De Plus
De maatregelen in de omgeving rondom de N381 Drachten - Drentse grens zijn gebundeld in het themamagazine De Plus. Hier staat per dorp beschreven wat er precies gaat gebeuren. Visualisaties geven aan hoe het gebied er uit komt te zien.

N381
Provincie Fryslân gaat aan de slag met een belangrijke verkeersroute in Zuidoost Fryslân: de N381, Drachten - Drentse grens. Met de aanpak van de huidige weg en de aanleg van een nieuw deel streeft de provincie Fryslân naar een veiliger situatie voor wegverkeer en omwonenden. Dit gebeurt met respect voor flora en fauna en samen met de omgeving. Eind 2015 moeten alle werkzaamheden voor de nieuwe weg grotendeels klaar zijn.

Informatie
Meer informatie over de N381 Drachten - Drentse grens is te vinden op www.n381.nl. Volg ons ook op Twitter: @projectn381.

Bron: www.fryslan.nl