Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
7 maart 2015

Buslijn Berltsum-Franeker eind 2015 een feit

Arriva past komende winter de dienstregeling zo aan dat scholieren uit Berltsum en omgeving per bus naar het voortgezet onderwijs in Franeker kunnen. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van betrokken ouders en de Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman (AMS) in Franeker in vervulling.De realisatie in 2014 van een veilige fietsroute van Berltsum naar Franeker had voor AMS een forse toename van leerlingen tot gevolg. “Op dit moment tellen we 133 leerlingen uit Berltsum en omgeving” laat directeur Teo de Groot van AMS weten “en met zoveel leerlingen moet in de wintermaanden een goede busverbinding toch te realiseren zijn, vroegen wij ons af.”

De Berltsumer hovenier Johan van Tuinen liep met hetzelfde idee rond. De leefbaarheid op het platteland ligt hem na aan het hart. “In dat licht moet je mijn inspanningen voor deze busverbinding zien” verklaart het kandidaat-Provinciale Statenlid. Van Tuinen staat op nummer 14 van de CDA verkiezingslijst.

De Groot en Van Tuinen bundelden hun krachten en legden al snel de lijn naar Arriva. Samen met de vervoerder zijn de gesprekken gestart, met uiteindelijk een positief resultaat.
Concreet houden de plannen in:

’s Ochtends rijden er twee lijnen via Berltsum, die ervoor zorgen dat de jeugd op tijd op school komt:
1. Berltsum – Minnertsga – Tzummarum – Franeker; 2. Berltsum – Menaam – Dronryp – Franeker.
’s Middags zijn er drie momenten waarop teruggereisd kan worden.

Zondag 13 december 2015 vindt de jaarlijkse landelijke wijzigingen van de dienstregeling plaats. Vanaf maandag 14 december gaat deze buslijn rijden. “Als school staan we vierkant achter meer bewegen en dat kan het grootste deel van het jaar door met een dagelijkse fietstochtje van huis naar school en vice versa, maar de nieuwe busverbinding is een welkom alternatief voor de wintermaanden”, aldus de schooldirecteur.