Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
9 april 2015

Subsidieverstrekking voor landinrichting

CDA Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld over subsidies voor landinrichting. "Wij krijgen allerlei wisselende signalen daarover," aldus CDA Statenlid Fernande Teernstra. "Zo hoorden we dat de subsidie zou nog niet zijn opengesteld. Ook zouden de subsidievoorwaarden zijn gewijzigd, waardoor bepaalde plannen - zoals die voor Experiment Gaasterland - nu ineens worden afgekeurd. We willen graag duidelijkheid daarover."De vragen zijn op 10 maart als volgt beantwoord:

1. Klopt het dat de subsidies voor omvorming van ha invullen wat naar natuur alleen nog beschikbaar zijn voor de terreinbeherende organisaties en niet meer voor particulier natuurbeheer?

Nee, dat is niet juist.

2. Voor het experiment Gaasterland is een aparte afspraak gemaakt in het kader van de EHS. Legaat De Witakker (60 ha) en de buitenpolder staan op de ambitiekaart genoemd om nog omgevormd te worden naar natuur. Klopt het dat bij het experiment Gaasterland alles op vrijwillige basis gebeurd en dat het middels de ambitiekaart alsnog wordt opgelegd?

Het klopt dat bij het experiment Gaasterland alles op vrijwillige basis gebeurd. Het klopt niet dat middels de ambitiekaart het alsnog wordt opgelegd.

3. Wat is de status van Legaat De Witakker en de buitenpolder? Klopt het dat dit 001 is?

De status van het Legaat De Witakker is inderdaad NOO.O1 Nog om te vormen naar natuur. De status van de Huitebuursterbuitenpolder is gedeelte al natuur (N-type) en gedeeltelijk nog agrarische natuur (A-type) met de wens tot omvorming naar natuur. 

4. Indien het puntensysteem van Experiment Gaasterland / Bosk & Greide vol zit, is het dan genoeg of komt er daarna nog een schepje bovenop?

Ja, indien het puntensysteem van Experiment Gaasterland / Bosk & Greide vol zit, is het genoeg.

5. Wij krijgen de signalen dat de subsidie voor landinrichting niet is opengesteld? Is dat juist? Zo nee, waarom niet?

Er zijn geen subsidies voor landinrichting, wanneer u subsidies voor kavelruil bedoeld dan is hiervoor vorig jaar een openstelling geweest om subsidies aan te vragen en dat gebeurt dit jaar ook weer.

6. Provinciale Staten wilden het experiment Gaasterland ongewijzigd voortzetten onder het SNL. Klopt het dat er ingediende plannen van Bosk & Greide worden afgekeurd onder het nieuwe stelsel terwijl ze onder het oude wel voldeden? Zo ja, wat is hier de oorzaak van?

Nee, dat klopt niet.

7. Is het correct dat de grondcommissie de werkwijze van de gebiedscommissie moet overnemen?

Nee, dat is niet correct. De grondcommissie is de vroegere naam, de gebietskommisje de huidige naam.

8. Is er voor Experiment Gaasterland een expliciet budget vastgesteld? Zo ja, hoe staat het daarmee?

Nee, er is geen expliciet budget voor het Experiment Gaasterland vastgesteld.

9. Wat vindt u van de signalen dat Staatsbosbeheer zich niet houdt aan de regels wat betreft de dassenbouw in Gaasterland?

Dassen en hun verblijfplaatsen worden beschermd door de Flora- en faunawet. Het is niet toegestaan dassen te doden of verstoren. Bij overtreding zal proces verbaal worden opgemaakt.

10. Worden de subsidies die voor het Experiment Gaasterland bestemd zijn, op tijd uitbetaald?

Ja, de subsidies binnen het Experiment Gaasterland worden op tijd uitbetaald.
 

Meer informatie:

CDA Statenlid Fernande Teernstra, 06 - 47007300

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *