Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
13 februari 2015

Schriftelijke vragen vertraagde veerdienst Ameland

Statenlid Teus Dorrepaal (CDA) uit Makkinga trekt bij gedeputeerde Kramer (FNP) opnieuw aan de bel over de vertragingen van Rederij Wagenborg. Dorrepaal: "We ontvingen als CDA afgelopen zomer signalen dat zowel Amelanders als het bedrijfsleven last hebben van de gebrekkige communicatie rond vertragingen. Nu blijkt dat er weinig verbeterd is."Op de pier blijven staan
Tijdens de Statenvergadering van 24 september 2014 stelde Dorrepaal al mondelinge vragen aan de gedeputeerde over de informatievoorziening bij vertragingen van de veerdienst tussen Holwerd en Ameland. Dorrepaal: "We begrepen afgelopen zomer dat deze zwakke informatievoorziening van Wagenborg voor veel frustraties zorgden. Er bleven wel eens mensen 's nachts op de pier staan, zodat ze niet meer thuis konden slapen." Het CDA wil nu van Kramer weten of er ondertussen ook wat gebeurd is.

Provinciaal belang
Vanwege de vele scholieren en ondernemers die gebruik maken van de veerdienst tussen eiland en vaste wal, ziet het CDA een provinciaal belang. Dorrepaal: "Ook Amelander gebruikers van de zorg op het vasteland hebben behoefte aan goede communicatie." Gedeputeerde Kramer (Openbaar Vervoer) gaf aan zitting te gaan nemen in een nieuw Overhedenplatform over de Waddenveren." Het CDA ziet dat als een goede stap, vanwege de belangen voor de bewoners in dit deel van Fryslân.

Vragen
Omdat er alsnog bij het CDA nieuwe en vergelijkbare signalen binnenkomen over een gebrekkige communicatie rond vertraagde veerboten tussen Nes (A.) en Holwerd v.v., hebben wij de Gedupteerde Staten een aantal vragen gesteld. Deze vragen én de antwoorden leest u hieronder:

1. U zegde toe tijdens de Staten van 24 september 2014 via het Overhedenplatform te onderzoeken wat de provincie kan doen aan voorkomende problemen. Nu zijn de vertragingen nog steeds aanwezig, en willen we dit niet op de lange termijn schuiven, Is er een overleg geweest, namens het  Overhedenplatform, zoals u aangaf op 24 september 2014?

In uw mondelinge vragen tijdens de Statenvergadering van 24 september 2014 verwees u naar de Commissie Overleg Bootdienst Ameland om de problematiek aan te kaarten. Deze commissie heeft op 15 oktober 2014 een overleg gehad. De provincie heeft dit overleg niet bijgewoond, omdat het geen juridische status meer heeft sinds de inwerkingtreding van de Concessie Waddenveren Oost (Ameland en Schiermonnikoog). Volgens de concessie is een rol weggelegd voor de provincie in het Overhedenplatform, dus zijn de inspanningen gericht op de totstandkoming van dit platform. Gedeputeerde Kramer heeft hierover ook telefonisch contact opgenomen met wethouder Oud van de gemeente Ameland. De inspanningen van de provincie hebben ertoe geleid dat er op 11 maart a.s. een eerste bijeenkomst is van dit Overhedenplatform.
 

Overigens vindt er voorafgaand aan het Overhedenplatform van 11 maart a.s. nog een gesprek plaats tussen gedeputeerde Kramer en de directie van rederij Wagenborg. In het overleg zal de problematiek rond de informatievoorziening bij vertragingen door de rederij aan de orde komen. Daarbij zal ook de uitleg van de directie in haar brief van 28 januari 2015 aan de orde komen.

2. Zo ja, wat is de inbreng geweest en de resultaten? Zo nee, wanneer is het dan gepland?

Wij zullen de problematiek van de informatievoorziening bij vertragingen van rederij Wagenborg in het Overhedenplatform en in het gesprek met de directie van de rederij aan de orde stellen.

3. Neemt u, zoals de geest in de mondelinge vragen en antwoorden daarop, daar namens de provincie zelf aan deel? Zo nee, wie dan wel namens de provincie?

Gedeputeerde Kramer zal de provincie vertegenwoordigen bij de bijeenkomst van het Overhedenplatform op 11 maart a.s.. De insteek is dat de gedeputeerde met de portefeuille openbaar vervoer bij de overleggen aanwezig is.

4. Wat is de inbreng namens de provincie?

De inbreng van de provincie is gericht op een verbetering van de informatievoorziening bij vertragingen. De directie geeft in haar brief van 28 januari 2015 aan dat de informatievoorziening bij vertragingen goed is, maar toch zijn er nog steeds klachten van reizigers. Het is daarom zaak eerst scherp te krijgen waar het misgaat in de communicatie, om vervolgens te bespreken welke oplossing kan worden geboden.

5. Wat is uw rol, bij eventuele calamiteiten met de veerdiensten?

In artikel 5.7 van het Programma van Eisen, dat als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van de 'Vervoerconcessie Waddenveren Oost’, is opgenomen dat de rederij periodiek moet deelnemen aan een rampensimulatieoefening onder regie van de Veiligheidsregio Fryslân.

6. Kunnen we op de week volgend op dat overleg schriftelijk gerapporteerd krijgen wat er is besproken en met welk resultaat?

Wij zullen zo spoedig mogelijk na het overleg schriftelijk rapporteren over de resultaten van het overleg.
 

Meer informatie:

CDA Statenlid Teus Dorrepaal, 06-20696774

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *