Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
20 mei 2015

CDA: "Bewoners Grou inzake verzakking niet van het kastje naar de muur sturen"

Woensdag 20 mei is de motie vreemd van de ChristenUnie aan de orde van de dag. De motie gaat over de verzakking van woningen in Grou en is behandeld in de Provinciale Statenvergadering. CDA-Statenlid Fernande Teernstra sprak van een sympathieke motie waarin wordt aangegeven dat overheden, de woningbouwvereniging Elkien en de particulieren huizenbezitters moeten werken aan een maatwerkplan voor de woningen aan de Noorderdwarsstraat in Grou. Het gaat om 20 woningen waarvan 9 woningen in bezit zijn van Elkien en 11 woningen verkocht zijn aan particulieren door Elkien. Het doel van deze motie is het vinden van een oplossing voor de bewoners die te maken hebben met verzakkingen van hun woning. De CDA-fractie is in de persoon van Wim Eilering langs geweest om de situatie te bekijken. Tijdens dit bezoek is gesproken met de betrokken bewoners en instanties waaruit blijkt dat het een heel vervelende situatie is. 

Samenwerking diverse partijen
Naar aanleiding van dit bezoek heeft het CDA contact gezocht met diverse partijen, om zich optimaal te laten informeren. Hieruit blijkt dat de samenwerking met Elkien, Wetterskip, gemeente en provincie die door de ChristenUnie in de motie gevraagd wordt al enige tijd geleden opgestart is, waardoor de motie van de ChristenUnie overbodig is.

Vertrouwen
Teernstra van het CDA: “Het moet duidelijk zijn dat wij als CDA vinden dat het heel belangrijk is dat de bewoners niet de dupe worden van de onduidelijkheid in verantwoordelijkheden. Er moet een oplossing komen en het lijkt me goed dat de gemeente Leeuwarden hierbij het initiatief neemt.” Volgens Teernstra heeft de gemeente zijn rol als handhaver al goed opgepakt. Ze heeft er alle vertrouwen in dat er in overleg met de diverse partijen tot concrete oplossingen gekomen kan worden.

Lees hier de reactie van CDA Leeuwarden.