Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 juni 2015

CDA Fryslân vraagt aandacht voor dorpshuizen in Fryslân

Op woensdag 24 juni is tijdens de Provinciale Statenvergadering door Hans Visser van de CDA-fractie aandacht gevraagd voor het tekort van € 500.000 voor dorpshuizen. Dat er een tekort was van € 500.000 bleek tijdens de behandeling van de 1e bestuursrapportage 2015. Vanuit de provincie werd financieel altijd bijgedragen aan het onderhoud van dorpshuizen. Visser stelde tijdens de Statenvergadering dan ook de vraag hoe het college hierin staat en of er aan een oplossing wordt gewerkt.

Meefinancieeren
Gedeputeerde Sander de Rouwe gaf als antwoord dat er een bedrag wordt vrijgemaakt om de aanvragen van dorpshuizen die voor 1 april 2015 zijn binnengekomen alsnog te honoreren. Visser pleitte er vervolgens voor om deze regeling voor het meefinancieren van het onderhoud van dorpshuizen ook door te zetten in 2016, omdat het de leefbaarheid van Fryslân ten goede komt.

Leefbaarheid in Fryslân
Statenlid Hans Visser: “Het is goed dat dit college oog heeft voor de dorpshuizen en daarmee ook oog heeft voor de leefbaarheid in Fryslân. Wij zijn als CDA dan ook tevreden met de inzet van dit college voor de dorpshuizen en zullen dit in de gaten houden.”
 

Meer informatie:

Hans Visser, Statenlid CDA Fryslân, 06 - 15 82 25 55