Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 juni 2015

CDA Fryslân gaat voor verkeersveiligheid én goede verbindingen in Hurdegaryp

In de Provinciale Statenvergadering van 24 juni heeft CDA-Statenlid Wendy Zuidema-Haans mondelinge vragen gesteld over het open houden van de verbinding tussen Hurdegaryp en het Bûtefjild langs de Slachtedyk. Het CDA Fryslân wil hiermee een luisterend oor bieden aan de bewoners en gaan voor verkeersveiligheid en goede verbindingen.
 
Gedeputeerde Kramer is gevraagd in overleg te gaan met Gedeputeerde Staten van
Groningen, ProRail en gemeente Tytsjerksteradiel om te spreken over de wijziging naar optie B: de voetgangerstunnel onder de rondweg door én het open houden van de spoorovergang bij de Slachtedyk. Mocht de wijziging naar optie B eventueel vertraging (en dus extra kosten) met zich meebrengen, dan ziet het CDA Fryslân een gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid voor de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel als 1e belanghebbenden. Gedeputeerde Kramer is gevraagd te onderzoeken wat de eventuele extra kosten zijn en wie de rekening gaat betalen.
 
Als reactie op deze vragen heeft gedeputeerde Kramer toegezegd in gesprek te gaan met alle betrokken partijen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn. Als CDA Fryslân zijn wij blij met deze toezegging en zijn wij benieuwd naar de uitkomst van de gesprekken.
 
Aanleiding voor deze mondelinge vragen was de overhandiging van 1150 handtekeningen op 13 mei jl. van dorpsbelang Hurdegaryp aan Provinciale Staten en het college van Tytsjerksteradiel. Met deze handtekeningen staat het dorpsbelang voor het open houden van de verbinding tussen Hurdegaryp en het Bûtefjild langs de Slachtedyk.
 

Meer informatie:

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, 06 - 10 81 37 21