Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 juni 2015

CDA Fryslân: "Het moet afgelopen zijn met de ganzenproblematiek"

Op woensdag 24 juni heeft Fernande Teernstra tijdens de Provinciale Statenvergadering duidelijk  uitgesproken wat volgens haar het hoofddoel van de ganzenaanpak moet zijn: de populatie op een aanvaardbaar niveau brengen. De ganzenproblematiek kwam opnieuw ter sprake doordat de verordening ‘schadebestrijding dieren 2015’ gewijzigd vastgesteld moest worden door de Provinciale Staten.
 
Afspraken coalitieakkoord
Volgens Teernstra moet het klaar zijn met het geruzie tussen de verschillende partijen (boeren, jagers en natuurorganisaties). In het coalitieakkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt over de lengte van de winterrustperiode voor de ganzen. Het CDA gaat er dan ook vanuit dat de huidige coalitie vasthoudt aan die afspraken en dat er na de evaluatie in 2016 duidelijkheid komt voor iedereen.
 
Amendement
Wel diende het CDA samen met de VVD nog een amendement in om de verordening van 2015 te wijzigen. Zo staat er in de voorgestelde verordening dat gedode ganzen niet voor handelsdoeleinden gebruikt mogen worden.  Dit verbod staat al genoemd in de Europese richtlijn en is daarmee dus overbodig om alsnog op te nemen in een provinciale verordening. Daarnaast zou het juist goed zijn om geschoten ganzen te gebruiken als Fries exportproduct.

Meer informatie:

Fernande Teernstra, Statenlid CDA Fryslân, (06) 47 00 73 00