Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 juni 2015

CDA Fryslân stelt vragen over SDE-subsidie

In de Leeuwarder wijk Westeinde wordt het project zonnepark Westeinde aangelegd. Voor dit soort projecten zijn normaal gesproken SDE-subsidies beschikbaar (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie), maar deze subsidies zijn op dit moment helaas niet meer toereikend. De SDE-regeling bevat nu een totaalregeling met een omvang van 3,5 miljard. Een schot in deze regeling van bijvoorbeeld 500 miljoen, te besteden aan kleine lokaal gedragen initiatieven, kan problemen (zoals zich nu voordoen) voorkomen. CDA Fryslân hoopt dat het college bereid is in actie te komen richting de ministeries en de Tweede Kamer (Den Haag), om deze regeling aan te passen zodat lokale initiatieven ondersteuning krijgen.
 
Grond Oude Rijksweg
Het specifieke project van de Energie Coöperatie Westeinde is een plan om 12.000 zonnepanelen te plaatsen op het tracé van de Oude Rijksweg naar Marssum. Doordat de SDE-pot leeg is, loopt dit project helaas vertraging op. De afspraak met de provincie is dat de grond tot en met 2016 beschikbaar blijft voor dit project. CDA Fryslân vraagt zich af of het college bereid is om deze grond langer beschikbaar te houden voor dit mooie initiatief dat vanuit de Mienskip is opgedragen. Vernieuwende initiatieven die door de burgers zelf zijn ingediend zijn erg belangrijk voor het CDA, omdat deze lokaal gedragen worden.
 
Nieuwe energie
CDA Fryslân is dus voor de realisatie van zonnepark Westeinde, omdat wij projecten vanuit de Mienskip willen steunen. Het CDA hecht aan minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en wij zijn voor de omslag naar nieuwe energie. Om die doelstelling te bereiken wil het CDA in Fryslân naar duurzamere bronnen van energie. In 2020 moet Fryslân voor minstens 16% duurzame energie gebruiken.
 

Meer informatie:

Johan Tjalsma, Fractievoorzitter CDA Fryslân, 06 - 14 54 92 24
José Vroonland, Statenlid CDA Fryslân, 06 - 11 45 17 13