Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 juli 2015

Slachtedijk in Hurdegaryp blijft open

In de Provinciale Statenvergadering van 24 juni heeft CDA-Statenlid Wendy Zuidema-Haans mondelinge vragen gesteld over het open houden van de verbinding tussen Hurdegaryp en het Bûtefjild langs de Slachtedyk. Het CDA Fryslân wil hiermee een luisterend oor bieden aan de bewoners en gaan voor verkeersveiligheid en goede verbindingen.
 
Gedeputeerde Kramer is gevraagd in overleg te gaan met Gedeputeerde Staten van
Groningen, ProRail en gemeente Tytsjerksteradiel om te spreken over de wijziging naar optie B: de voetgangerstunnel onder de rondweg door én het open houden van de spoorovergang bij de Slachtedyk. 

Hoe mooi is het om kort na deze mondelinge vragen via Gedeputeerde Kramer een persbericht van de provincie Fryslân te ontvangen met daarin de volgende informatie:

"De Slachtedijk in Hurdegaryp blijft open voor fietsers en voetgangers. Dit hebben gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra (Tytsjerksteradiel) afgesproken. In nauw overleg met dorpsbelang Hurdegaryp kwamen provincie en gemeente tot een goede oplossing. Dit houdt in dat de spoorwegovergang niet volledig wordt afgesloten en er een tweede mogelijkheid komt om de rondweg te passeren. Dit kan via een tunneltje voor voetgangers en fietsers.

Overwegveiligheid 
De overweg bij de Slachtedijk zou in de eerste instantie helemaal worden afgesloten. Dit vanwege de eisen voor overwegveiligheid in verband met de toekomstige extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen (ESLG). In de Stuurgroep ESLG kwam gedeputeerde Kramer op 2 juli 2015 met de provincie Groningen en ProRail overeen dat de Slachtedijk alleen voor auto’s sluit.

Sluiten van andere spoorwegovergang
De overeenstemming was mogelijk door aan te bieden om de spoorwegovergang bij de Goddeloaze Singel (Veenwouden) te sluiten. Vanuit de gebiedsontwikkeling De Centrale As komt namelijk een veilige oplossing bij de Goddeloaze Singel in de vorm van een fietstunnel. Hierdoor blijven de verbindingen op een veilige manier in stand. Waarschijnlijk wordt dan voldaan aan de algemene veiligheidseisen voor spoorwegovergangen op het traject van de ESLG. In september is het onderzoek van ProRail naar het veiligheidsniveau klaar. Dan wordt definitief duidelijk of deze oplossingen voor voldoende veiligheid op het spoor zorgen.

De tweede fiets-/voetgangerstunnel ter hoogte van de Slachtedijk wordt ‘meegenomen’ bij het maken van de rondweg in Hurdegaryp (onderdeel van De Centrale As). Daarmee start de aannemer direct na de zomervakantie.

Achtergrond
Omdat er een extra sneltrein gaat rijden moeten er in het kader van overwegveiligheid maatregelen worden genomen. Eén van deze maatregelen betrof het afsluiten van de Slachtedijk en het maken van een spooronderdoorgang in de Rijksstraatweg. Dorpsbewoners waren het niet eens met de afsluiting van de Slachtedijk. Zij wilden de historische verbinding met het natuurgebied It Bûtenfjild in tact houden. Daarom overhandigde dorpsbelang eerder dit jaar 1150 handtekeningen aan de provincie Fryslân en de gemeente. Op basis daarvan keken provincie en gemeente naar de mogelijkheden. Uit dat overleg komt nu deze oplossing, waaraan zowel de gemeente als de provincie betalen."
 

Meer informatie:

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, 06 - 10 81 37 21