Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
10 juli 2015

CDA Fryslân stelt vragen over ruimte programmatische aanpak stikstof (PAS)

Vrijdag 10 juli heeft CDA-Statenlid Maaike Prins vragen gesteld over de beschikbare ruimte voor stikstofdepositie. Per 1 juli is de PAS ingegaan en kunnen veelal agrarische bedrijven een melding doen of een vergunning aanvragen om hun rechten voor stikstofdepositie vast te leggen.
 
Ontwikkelingsruimte
In Friesland zijn er nu geluiden dat het al niet meer mogelijk is voor bedrijven om een melding te doen omdat de zogenaamde ‘ontwikkelingsruimte’ voor stikstof al op is. Het gevolg is dat bedrijven die nu een melding willen doen gelijk worden doorverwezen naar een vergunningsprocedure.
 
Berekeningsprogramma
Maaike Prins: “Ditzelfde probleem speelde ook in Vecht-en het Beneden-Reggegebied. Ook daar was geheel tegen de verwachting in de ontwikkelingsruimte al snel op. Achteraf bleek dat er een fout in het berekeningsprogramma Aerius zat. Nadat de fout was hersteld bleek dat er weer ontwikkelingsruimte was om melding te doen voor de bedrijven zonder in een vergunningsprocedure terecht te komen.”
 
Onterechte kosten en herstel
Prins vraagt het college van Gedeputeerde Staten te bekijken of er in Friesland ook sprake is van deze fouten in het systeem en hierop snel actie te ondernemen. Daarnaast gaat het CDA er vanuit dat wanneer bedrijven onterecht leges hebben betaald of achteraf gezien onterechte advieskosten hebben moeten betalen ze hierin worden gecompenseerd.

Meer informatie:
Maaike Meindertsma-Prins, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10510667, m.prins@fryslan.frl